Mener selskapene snor seg unna streikebryteri under vekterstreiken

I en av norgeshistoriens lengste vekterstreiker blir det satt inn vektere på kjøpesentre som skal passe på at kunder overholder smittevernregler: – Tar over oppgaven til streikende vektere, sier hovedtillitsvalgt.

Tidligere vekter på Storo Storsenter, Daniel Nordberg, har nå tatt på seg oppgaven med å sikre smittevernhold på senteret.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Gjennom tiltakene som trådde i kraft 9. november, har Oslo kommune pålagt at butikker og kjøpesentre skal ha nødvendig vakthold, og for å sikre at kundene holder to meter avstand.

Løsningen har vært å ta inn ekstra vektere og annet servicepersonell som skal være med på å opprettholde restriksjonene på sentrene.

Ansatte ved vekterselskapet Avarn Securities mener at dette er i gråsonen av streikebryteri.

– Det var intensjonen at vekterne bare skulle drive med smittevern på sentrene, men vi opplever at disse vekterne også tar over oppgavene til streikende vektere, forteller Ole Martin Karlsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security.

Kollega Gunnar Bentehaugen forteller om flere tilbakemeldinger i uken om at vektere som kun skal fokusere på smittevern, også utfører vekterarbeidet til vektere i streik.

De gjør alt som de vanlige vekterne gjør, og det er nesten ikke noen forskjell på arbeidsfordelingen. Eventuelt har ordet «vekter» blitt fjernet fra uniformen, men bortsett fra det er det ingen forskjell, sier Bentehaugen.

BT har gransket over 18.000 konkurser. Nesten alle har én ting til felles.

Snur seg unna streikebryteri

– Vi hører at dersom man tar ut fem vektere fra et område, dukker det for opp fem «smittevern-vektere». Dette hører vi fra flere steder, blant annet Sandvika Storsenter og Gunerius, sier Bentehaugen.

Han opplyser om at Securitas bruker datterselskapet PSS til å sende ut vektere som skal opprettholde smittevern der det er streik, og at de tar store deler av vekterjobben i området.

– Det jeg mener om dette egner seg ikke på trykk, forteller Bentehaugen.

E24 får bekreftet av sikkerhetssjef i Olav Thon Gruppen, Ola Stansborg, at det tidligere har vært personell leid inn gjennom PSS i både Oslo-området og Bergen, der vektere er ute i streik. Ifølge Ole-Christian Hallerud, Visekonsernsjef i Thon Gruppen, har de ikke noen avtalen om personell per dags dato.

Senterleder på Sandvika Storsenter, Kathrine Ingerø, bekrefter også at de har benyttet vekterselskaper under streiken.«Vi har leid inn servicemedarbeidere fra PSS Securitas til å hjelpe oss med smittevernarbeidet på noen lørdager», skriver hun i en e-post til E24.

Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Terje Mikkelsen, forteller om rapporter som også viser at PSS har inntrådt i områder der det er streik, og satt inn egne vektere for smittevern.

Securitas har profittert gjennom PSS ved å ha smitte-vakter på plasser der det egentlig skal være streik, sier Mikkelsen.

Oppgavene til vekterne går hovedsakelig ut på at alt av smittevern på sentrene blir overholdt, og ifølge driftssjef i PSS, Christófer Næsheim, skal ikke disse vekterne påta seg noen andre roller utenfor dette.

– Er de vektere, så er de vektere. De har gått gjennom lang trening og opplæring, og det skal mye til for å legge ansvarsfølelsen deres bak seg, sier Mikkelsen.

Nordberg forteller at han har gitt ut opp mot 500 munnbind daglig til kunder som kommer inn på Storo Storsenter.

Oppstår rollekonflikt

Daniel Nordberg har jobbet i vekterbransjen i over ti år, der han har tilbrakt mesteparten av karrieren sin som vekter på Storo Storsenter.

Under pandemien har han lagt fra seg vekterstillingen, og jobber nå som personell som opprettholder smittevern på senteret gjennom Avarn Security.

Han forteller at han ikke har sett vektere som driver med smittevern gripe inn i vekter-situasjoner, men at observasjoner, tipsing og informasjon blir delt til vekterledelsen på senteret.

– Vi som har jobbet her fast kan rutinene, så det er brent inn i oss. Men de som ikke er like integrerte prøver vi å lære opp til å holde seg til oppgavene rundt smittevern, sier Nordberg.

– Hva hadde du gjort dersom det skjedde noe?

– Det hadde vært veldig vanskelig å holde seg, jeg hadde ikke klart det, sier han og legger til.

– Det tror jeg ikke så mange andre hadde klart heller, fordi vi er drevne i vekteryrket og vil gjøre en god jobb. Det er vanskelig å skulle se en kriminell handling, og la den gå.

I denne byen står sju av ti hotellrom tomme

– Patetisk av NHO

I dag er det totalt 2.373 vektere ute i streik ettersom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel enda ikke har kommet i enighet med forhandlingene, natt til lørdag ble ytterligere 85 vektere tatt ut i streik.

– Det er trist å oppleve at våre arbeidsgivere heller bruker energi på å drifte i gråsoner av lovlighet i stedet for imøtekomme ansattes krav i årets lønnsoppgjør, sier Karlsen.

Da streiken startet i september, sa Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel at det var «umusikalsk» å gå til streik, fordi vekterbransjen var hardt rammet av coronakrisen, skriver Frifagbevegelse.

– Det er patetisk av NHO å bruke corona som et argument for ikke å drive reelle forhandlinger, mener Karlsen.

Han stiller også spørsmål rundt lønnsomheten av streiken, og peker på Securitas som mottar støtte fra streikefondet til NHO, i tillegg til å tjene penger gjennom sitt heleide datterselskap PSS.

– Selskapene tjener fett på pandemien, sier han.

Kollega Bentehaugen mener også at det er «paradoksalt» at NHO forteller om nedgangstider for bransjen, når de aldri før har fått så mange bestillinger.

– Det blir nok også bare mer og mer frem mot jul. Bedriftene tjener gode penger, både Avarn Security og Securitas, sier han.

– Vi undres jo litt om en av årsakene til at det ikke kommer noen løsning på denne arbeidskonflikten, rett og slett er for at det er mer lønnsomt for våre arbeidsgiver og ha streiken gående, avslutter Karlsen.

Flesland taper 800 millioner: – Redd jeg mister jobben min nå

Manglende forståelse for streik

Administrerende direktør i Securitas Norge, Martin Holmen, kjenner seg ikke igjen i påstandene til Karlsen og Bentehaugen. Selv om smittevern innenfor helsesektoren og handel kompenserer noe for bortfallet av inntektene, er det ikke i nærheten av det opprinnelige nivået, ifølge Holmen.

Ifølge tall fra Securitas har deres tjenester falt med 60 prosent innenfor luftfart, 30 prosent innenfor handel, og 70 prosent innenfor uteliv og konserter.

– Dette har for Securitas ført til over 1300 permitterte under pandemien, og har så langt bortimot 50 oppsigelser - vi kan heller ikke utelukke flere. Dette avhenger blant annet av permitteringsreglene i tiden som kommer, sier Holmen til E24.

Han melder også om flere oppsigelser fra kunder som ikke har mottatt tjenester på snart ti uker, som kan medføre tap av inntekt og arbeidsplasser i fremtiden.

– Til tross for at vi mottar streikebidrag på noe av inntektsbortfallet, er vi langt unna å tjene på streiken. Vi er tjent med at den avsluttes så snart som mulig, sier Holmen.

Administrerende direktør i Avarn Security, Kjell Frode Vik, og administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, støtter kommentarene til Holmen.

– Tanken om at en bedrift tjener penger på en streik må stamme fra mangel på forståelse for hva som skaper inntekter i en bedrift, og hvor mange utgifter som forfaller selv om driften ikke er som vanlig, avslutter Kaltenborn.

Publisert: