Equinor og Total kan havne i milliardkrangel om Martin Linge

Equinor skylder på Total og påstår at Martin Linge-brønner har mangelfulle barrierer. Men Equinor gikk som lisenspartner selv god for brønndesignet.

Equinor tar nå sikte på at produksjonsstart på Martin Linge vil bli i sommer.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Oljeselskapene Equinor og Total er uenige om hvem som skal dekke kostnadene for å bore ekstra gassbrønner på Martin Linge-feltet for at feltet skal kunne starte opp.

– Vi er ferdige med å bore den ene av de to brønnene som gjenstår i utbyggingsplanen for feltet. Nå er vi gang med å bore den første av inntil tre erstatningsbrønner. Vår konklusjon er at ingen av de forborede gassbrønnene hadde nødvendige barrierer for å kunne brukes ved oppstart, derfor trenger vi en ny gassbrønn før vi kan starte produksjon fra feltet.

– Det er ennå ikke avklart om noen av de forborede gassbrønnene kan fases inn etter hvert som trykket i reservoaret reduseres, sier pressekontakt Fredrik Jebsen Bråten i Equinor til Aftenbladet.

Les også

Store nedbemanninger i oljeselskapet Shell

– Krever kompensasjon?

Bråten sier at Equinor og Total er i dialog om saken.

– Hvem betaler for de ekstra brønnene?

– Det gjør partnerskapet. Kostnadene beløper seg på rundt to milliarder kroner for opp til tre brønner.

Vil dere kreve kompensasjon fra Total?

– Det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på.

– Equinor har vært med som lisenspartner i Martin Linge fra starten av og sittet på møter hvor brønndesign har vært tema, hvorfor framstår dette som en overraskelse i ettertid, når dere selv har vært med å godkjenne brønnene?

– Vi har fått en helt annen oversikt over situasjonen som operatør enn som lisenspartner. I den selvstendige vurderingen vi har gjort om tilstanden på brønnene, har vi konkludert med at de forborede gassbrønnene ikke har de nødvendige barrierene for en sikker oppstart, sier Bråten.

Pressekontakt Fredrik Jebsen Bråten i Equinor.

– Brønnene var i orden

Total og Equinor står altså hvert på sitt. Total hevder at brønnene var i orden da Equinor overtok som operatør for feltet i mars 2018 da selskapet kjøpte Totals andeler i Martin Linge-feltet og samtidig ble operatør.

Equinor på sin side gjorde en gjennomgang av brønnene. I fjor høst konkluderte selskapet med at flere av brønnene manglet tilstrekkelige barrierer for sikker oppstart.

Pressekontakt Henning Eide i Total sier til Aftenbladet at selskapets kommentar til saken nå er den samme som da Total sendte ut melding i september i fjor om at det ikke var noe galt med brønnene da Total solgte til Equinor.

I meldingen skrev Total:

«Total E&P Norge AS ønsker å presisere at de fire gassbrønnene som ble boret av Total E&P Norge AS på Martin Linge-feltet ble overlevert i trygg tilstand, med tilstrekkelige brønnbarrierer i samsvar med bransjestandarder til Equinor da de påtok seg operatørskapet.»

I meldingen uttalte Total at de ikke hadde sett noen detaljer om Equinors vurderinger, men påpekte at de hadde tilbudt Equinor assistanse.

I 2018 kom Martin Linge-moduler til Rosenberg i Stavanger for gjennomgang. Siden den gang har problemene hopet seg opp.
Les også

Equinor-tillitsvalgt: – Et stort smittelotteri offshore

Skandaleprosjekt

Equinor betalte rundt 12 milliarder kroner til Total for Martin Linge, Garantiana-funnet og en såkalt skattefordel verdt 8 milliarder kroner i 2017. Formelt overtok Equinor som operatør våren 2018.

Siden den gang har problemene hopet seg opp for Equinor med Martin Linge, og feltet har blitt et av de virkelig store skandaleprosjektene på norsk sokkel gjennom tidene. Plattformdekket ble bygget ved Samsung-verftet i Sør-Korea.

I oktober 2020 ble ny estimert pris på 60,8 milliarder kroner lagt fram for utbyggingen. Dette var opp fra 31 milliarder (2020-kroner) da feltet ble planlagt utbygd i 2012.

I fjor høst innrømmet også olje- og energiminister Tina Bru i sitt skriftlige svar til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, SV, at Martin Linge var et tapsprosjekt.

«Gjennomføringen av Linge-utbyggingen har ikke vært vellykket. Det er noe alle involverte taper på. Det viktigste nå er å få feltet i produksjon sikkert og trygt, samtidig som hele næringen lærer av de feil som er gjort i prosjektgjennomføringen», skrev Tina Bru.

Samtidig ble det klart at feltet er avhengig av en oljepris på 67 dollar fatet for å gå i balanse.

Olje- og energiminister Tina Bru har ikke vært fornøyd med prosjektgjennomføringen av Martin Linge.
Les også

Nå skal det ryddes opp utenlands: Equinor-topp varsler kraftige grep

– Oppstart i sommer

De siste årene har Equinor hatt sin fylle hyre med å rette på utallige feil på plattformen. Selskapet har stadig annonsert nye utsettelser for produksjonsoppstart. Opprinnelig var den satt til høsten 2016.

Fredrik Jebsen Bråten i Equinor sier videre at oppstart av Martin Linge planlegges til sommeren. Det er nå full aktivitet på feltet, og leiekontrakten med boligplattformen «Floatell Endurance» er forlenget fram til i sommer. I slutten av desember ga Petroleumstilsynet klarsignal til videre bruk av hotellplattformen.

Rosenberg Worley i Stavanger har ansvaret med oppkobling. Rosenberg har framover rundt 300 arbeidere på plattformen. Selv vil Equinor ikke opplyse om hvor mange arbeidstimer som gjenstår.

– Om lag 600 personer er i sving på feltet i dag, og vi jobber med ferdigstillelse av brønner og prosessanlegg. Dette inkluderer nødvendige modifikasjoner av styringssystemene, sier Bråten.

Publisert: