Næringsministeren kjente ikke til Norwegian-bonusene: – Noe umusikalsk

Staten har stilt opp med milliarder i lån og krisehjelp til Norwegian. Næringsministeren misliker at toppledelsen har fått en ekstrabonus, men mener at eierne får styre bonuspolitikken – så lenge selskapet betaler tilbake lånene de har fått.

BA OM HJELP – FIKK BONUS: I september i fjor var daværende konsernsjef Jacob Schram (i midten) og finansdirektør Geir Karlsen hos næringsminister Iselin Nybø for å be om mer krisehjelp. Det fikk ikke selskapet før etter at selskapet hadde søkt konkursbeskyttelse.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Fagforeninger og flere investorer – inkludert Folketrygdfondet – har reagert på E24s avsløring om de ukjente millionbonusene som ble utbetalt til toppledelsen i Norwegian i mai.

At toppledelsen samlet fikk et tosifret millionbeløp på toppen av lønn, opsjoner og andre bonusordninger, får også flere politikere til å reagere.

– Staten er ikke eier i Norwegian og jeg kjenner ikke detaljene (i den ekstra bonusordningen, journ.anm.), men det er klart at det fremstår noe umusikalsk i den situasjonen luftfarten er i, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til E24.

Les også

Norwegians toppledelse mottok hittil ukjent millionbonus i mai

Nybø og Næringsdepartementet har vært i tett og løpende dialog med flyselskapet siden mars i fjor.

Først fikk Norwegian en statlig lånegaranti på tre milliarder i fjor vår. Deretter stilte staten opp med 1,5 milliarder i hybridkapital og deltok samtidig i et obligasjonslån som er designet for at Norwegian i beste fall kan betale tilbake de tre milliardene i lånegarantien som ble tapt i fjor.

Til tross for den tette dialogen om finansiering, vilkår og andre detaljer i selskapets restrukturering, har ikke den ukjente bonusordningen vært kjent før E24 kunne fortelle om den tirsdag kveld.

– Dette var ikke kjent for oss. Vi har heller ikke mer informasjon enn det vi har fra mediene, så mye er ennå uklart, sier Nybø.

– Vil dere foreta dere noe eller be Norwegian om informasjon i saken?

– Jeg registrerer at eierne allerede har bedt om informasjon og antar at det vil de få og at dette vil bli tilgjengelig, sier Nybø.

Ny styreleder lover ny kurs

Den nylig avgåtte styrelederen i Norwegian, Niels Smedegaard, var med på å bevilge ekstrabonusen. Han sa til E24 at lønnsvilkårene må være slik at man både «tiltrekker seg og beholder dyktige ansatte».

– Jeg har konkrete eksempler på Geir, Jacob og andre under forløpet (coronakrisen, journ.anm.) har blitt kontaktet. Det er klart at de er attraktive personer, sa Smedegaard.

Den nye styrelederen i Norwegian, Svein Harald Øygard, ønsket tirsdag ikke å kommentere ordningene som ble vedtatt i Niels Smedegaards tid.

På spørsmål om hva som vil bli praksis fremover sa Øygard at «under det nye styret vil være uaktuelt med ordninger på et slikt nivå som tildelt den tidligere konsernsjefen», Jacob Schram.

Han forsvarte samtidig at Geir Karlsen får godt betalt, blant annet på grunn av «den enorme arbeidsinnsatsen» Karlsen har lagt inn for å «bevare selskapet og mange arbeidsplasser».

Jacob Schram har så langt sagt til E24 at han «ikke kan kommentere denne typen spørsmål». Geir Karlsen har foreløpig ikke besvart E24s henvendelse.

Stilte bonuskrav i fjor, ikke i år

Da staten stilte opp med lånegarantien i fjor vår (prop. 57S) la man inn et vilkår om at «lån fra garantifasiliteten skal ikke benyttes til utbytte eller bonusutbetalinger til ledende ansatte».

Et slikt bonuskrav ble ikke med da regjeringen i år (prop 79S) ba om fullmakt til å delta med 1,5 milliarder i hybridkapital og obligasjonslånet på 3,0 milliarder.

– Det er to forskjellige ting. Man kan stille slike vilkår i mer kortsiktige disposisjoner. I et hybridlån er tidshorisonten mye lengre og da er det andre vurderinger, sier Nybø.

– Det som er viktig å få frem er at vi hadde dette som vilkår i garantifasiliteten i fjor, men at i den restruktureringen som selskapet har vært gjennom nå så er det irsk og norsk rett som har satt vilkårene, fortsetter hun.

Nybø legger til at staten i denne runden har stilt krav til at Norwegian måtte redusere gjelden sin betydelig for at staten skulle stille opp med hybridkapital på markedsmessige vilkår.

Les også

Pilot- og kabinforeningene raser over Norwegian-bonusene: «Usmakelig» og «umusikalsk»

– Både Folketrygdfondet og du sier at dere ikke visste om disse ekstrabonusene før de ble omtalt i E24. Har staten blitt ført bak lyset her når dere begge har stilt opp med kapital?

– Vi var heller ikke kjent med det, men vi er heller ikke på eiersiden. Det som jeg synes er bra med det vi nå ser i mediene er at Norwegian, i motsetning til tidligere, har store og strategiske eiere som stiller disse spørsmålene, sier Nybø.

– Som kreditor er jeg opptatt av at staten skal få tilbake pengene som er lånt til selskapet. Jeg opplever at man har et styre som rigger organisasjonen for å få det til, fortsetter hun.

Næringsministeren understreker rollen staten har i Norwegian nå.

– Staten er ikke eier i Norwegian og har ikke intensjon om å bli det. Vi er kreditor og har sånn sett de samme vilkårene som andre kreditorer i selskapet, sier Nybø og legger til at hun også har fullmakt til å selge aksjer som eventuelt blir konvertert fra hybridobligasjonen.

Ap: – Regjeringen har totalt sviktet

Næringspolitisk talsperson Terje Aasland i Arbeiderpartiet sier han forventer at næringsministeren nå tar ansvar for å rydde opp.

– Dette er alvorlig, og det vitner om at de som har satt i gang et slikt bonusprogram, under den krisen Norwegian har vært gjennom, med betydelig
støtteordninger og oppmerksomhet fra statens side, ikke helt forstår hva de holder på med, sier Aasland.

Han mener samtidig at vilkårene som ble satt i den statlige lånegarantiordningen for luftfarten (prop. 57S som nevnt over, journ. anm.) fortsatt gjelder, og ikke kan ignoreres selv om det senere har kommet andre pakker.

– Den gjelder jo fortsatt. Men uansett viser dette bare at regjeringen også totalt har sviktet når det gjelder hele kriseforståelsen, og hvordan dette med rettferdig krisepolitikk burde vært gjennomført, sier Aasland.

Han viser til at hele grunnlaget for at staten skulle hjelpe Norwegian kom i den første pakken med lånegarantier.

– Helt vanlige folk har måttet gå ned 20 prosent i lønn, mens de som sitter på den øverste gren og mottar betydelig støtte fra fellesskapet, ut fra de selskapene de leder, tar ut det de har lyst til. Det er urovekkende og alvorlig, etter min mening, og det vitner om en næringsminister som ikke skjønner vanlige folk og hvordan vanlige folk har det, tordner Aasland.

SV: «Uforståelig»

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV kaller bonusutbetalingene for «usmakelige».

– Jeg må si at jeg dessverre ikke er særlig overrasket. Det er veldig usmakelig at det blir så store bonuser i krisetid, men først og fremst fordi de har fått så stor statlig støtte. Min største kritikk går til regjeringen, som har muliggjort dette.

Hun sier at det var tydelig motvilje fra regjeringspartiene, fra statsminister Solberg og finansminister Sanner, mot å stille krav til den statlige støtten som ble gitt.

– Det er fullstendig uforståelig hvorfor det var så vanskelig å stille krav mot store bonuser, når vi visste risikoen for dette. Og nå ser vi fasiten. Det ble gjort, og det er usmakelig og uverdig at, når fellesskapet har stilt opp, så går pengene til å berike enkeltpersoner, sier Kaski.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Hun tar til orde for at en kommisjon nå gjennomfører en større evaluering av regjeringens håndtering av krisemidlene under coronapandemien.

– Det må evalueres hvordan støtten har blitt brukt, og det er særlig alvorlig at vi nå begynner å få tall på, som E24 har vist, at når det fra regjeringens side ikke har blitt stilt krav mot utbytte og store bonuser, så har det skjedd. Det kommer i ytterste konsekvens til å føre til at det blir mindre oppslutning i befolkningen til å stille opp under neste krise. Det er dypt alvorlig, og det ansvaret hviler på regjeringen, sier Kaski.

Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad er klar på at Norwegian var et risikabelt selskap å spytte penger inn i på tidspunktet.

– Jeg er usikker på om staten har stilt spørsmål ved om det skal foretas bonusutbetalinger eller ikke. Hvis de ikke har gjort det synes jeg det er rart, og hvis de har stilt spørsmålet, så er det rart de ikke har protestert, men fortsatt spyttet inn penger.

Sp: – Brudd på vilkårene

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik sier at også han nå forventer at næringsministeren følger opp situasjonen med Norwegian.

– Jeg mener dette er fullstendig uhørt i den situasjonen som Norwegian har vært i. Det er mange som underveis i prosessen har båret store tap og bidratt til både å redde selskap og arbeidsplasser, og for ansatte som har båret store tap, usikkerhet for jobb og inntektstap.

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

Også Gjelsvik sier han mener Norwegian har brutt med vilkårene i den statlige lånegarantiordningen for luftfarten, uavhengig om Nybø eller flyselskapet skulle mene at vilkårene ikke lenger gjelder.

– Jeg forventer at næringsministeren her følger opp overfor selskapet, og jeg mener at dette er et klart brudd med de vilkårene som har blitt stilt.

De tre milliardene i lånegaranti ble per definisjon brukt og tapt i fjor, ettersom Norwegian i november måtte søke konkursbeskyttelse i Irland.

– Dette er ikke en tenkt bonusutbetaling for Norwegian i fremtiden – det de konkret har fått bonus for er at de har bragt flyselskapet gjennom den fasen som har vært, fra mars i fjor, og en vellykket restrukturering i vår.

– Og en helt avgjørende grunn til at de har lyktes med det, er jo at staten har gått inn med lånegarantier i den prosessen, med tydelige vilkår. Så hvis Nybø forsøker å bortforklare eller si at dette er greit fra Norwegians side, så er det overhodet ikke det, på ingen måte, sier Gjelsvik.

Publisert: