Geir Karlsen får bare halvparten av hva Jacob Schram kunne tjent

Som konsernsjef i Norwegian kan Geir Karlsen med full uttelling tjene 30 millioner kroner på to år. Det er likevel bare litt over halvparten av hva hans forgjenger Jacob Schram kunne fått.

Tross solid lønnskutt sammenlignet med forgjengeren kan Geir Karlsen som konsernsjef i Norwegian tjene 30 millioner kroner ved full uttelling på også resultatbaserte bonuser.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Alt fokus rundt Norwegian er nå på bonusene som ledelsen fikk av det forrige styret.

Tidligere konsernsjef Jacob Schram og ny konsernsjef Geir Karlsen fikk 11 millioner kroner hver i såkalt lojalitetsbonus. Med syv andre i konsernledelsen kom bonusene på til sammen godt over 30 millioner kroner.

Har alt vraket ordning som ble vedtatt 4. juni

Storaksjonærene John Fredriksen og de to søsknene Helene og Christian Sundt kan likevel glede seg over én ting. Den nye konsernsjefen blir langt i billigere i drift enn hva Schram ville blitt om han hadde fortsatt.

Det nye styret har nemlig alt vraket den svært store bonusordningen som det forrige styret la opp til for de neste årene.

Bonusordningen til det forrige styret ble for øvrig med stort flertall støttet av aksjonærene, herunder inkludert Fredriksen og Sundt, på generalforsamlingen 4. juni.

Bare Folketrygdfondet stemte da imot blant de store aksjonærene.

Kan tjene 30 mill. kr på to år

Det nye styret i Norwegian har ikke gitt noen fullstendig redegjørelse for Karlsens nye bonusordning.

Men både styreleder Svein Harald Øygard og styremedlem Lars Boilsen har uttalt seg om den nye ordningen i Dagens Næringsliv og til E24.

Boilesen leder styrets nye kompensasjonskomite.

Basert på de uttalelsene, og på nå nye opplysninger fra Boilesen, har Aftenposten/E24 gjort en beregning av hva Karlsen kan tjene i år og neste år.

Karlsen beholder grunnlønnen på 4,5 millioner kroner han hadde som finansdirektør. Den er 36 prosent lavere enn Schrams grunnlønn i 2021 på 7 millioner kroner.

Men Karlsen kan, ved full uttelling fra resultatbaserte bonuser og gjennom tildelte aksjeopsjoner, tjene mange ganger mer enn grunnlønnen.

Når vi også legger til den store lojalitetsbonusen, så kan Karlsen tjene rundt 30 millioner kroner på to år om det meste går hans vei. Se tabellen under.

Da går i så fall det meste aksjonærenes vei også, og deres aksjer vil være verdt mange milliarder kroner mer enn i dag.

«Bonusordningen er prestasjonsbasert og kommer kun til utbetaling om Geir Karlsen og selskapet leverer.»

Det skriver Boilesen i en SMS til Aftenposten/E24 om den delen av bonus- og opsjonsordningen som ikke innbefatter den omstridte lojalitetsbonusen.

Halvparten av Schram

30 millioner kroner er for de fleste veldig mye penger på to år. Men det er likevel bare litt over halvparten av hva Schram inntil nylig lå an til å kunne tjene.

Aftenposten har tidligere fortalt at Schram, som da ennå var toppsjef, lå an til å kunne tjene til sammen 44 millioner kroner ved full uttelling i 2021 og 2022.

Men da var hans lojalitetsbonus ennå ukjent. Og med den på toppen kunne Schram tjent opptil 55 millioner kroner for inneværende og neste år til sammen.

Dette da altså vel og merke om han hadde fortsatt som konsernsjef og fikk full uttelling på bonuser. En slik full uttelling ville han ikke kunne fått uten at også aksjonærenes verdier økte kraftig.

Som sparket konsernsjef vil Schram isteden få utbetalt ca. 28 millioner kroner i 2021 og 2022 fra Norwegian.

Den summen består av:

  • Ca. 3,5 millioner kroner i grunnlønn i halvåret før sparkingen.
  • 11 millioner kroner i den mye omtalte lojalitetsbonusen.
  • 5,25 millioner kroner i lønn i oppsigelsesperioden.
  • 8,75 millioner kroner i såkalt etterlønn.
Geir Karlsen vil som konsernsjef koste ca. halvparten av hva Jacob Schram kunne kostet de neste årene. Og Karlsen blir også billigere som konsernsjef enn han ville blitt som finansdirektør under Schram.

Billigere som toppsjef enn som finansdirektør

Karlsen må altså få full uttelling på sine resultatbaserte bonuser om han som ny konsernsjef skal tjene like mye i toårsperioden 2021-2022 som den avsatte Schram.

Men den store forskjellen er at Karlsen kan tjene store millionbeløp år etter år. Schram står nå uten jobb.

Det helt spesielle er at Karlsen faktisk vil tjene mye mindre som konsernsjef enn han kunne gjort som finansdirektør under Schram.

Så stor er forskjellen på den nye og forrige bonusordningen.

Karlsen kunne som finansdirektør under den forrige ordningen fått utbetalt 45 millioner kroner til sammen for årene 2021 og 2022. Nå kan han altså maksimalt tjene ca. 30 millioner kroner.

Nå skal Karlsen ut og finne seg en ny finansdirektør.

Hen kan ifølge Boilesen ikke vente seg like gode bonuser som dem Karlsen hadde som finansdirektør:

– Det nye styret er opptatt av å avlønne ny konsernsjef i tråd med Norwegians lavkost-profil samt utfra hva som er normalt i en norsk sammenheng. Det samme prinsippet vil gjelde for ansettelse av ny finansdirektør.

Karlsen ønsker ikke å kommentere sine nye lønns- og bonusbetingelser, får Aftenposten/E24 opplyst av Norwegians kommunikasjonsdirektør Esben Tuman.

Publisert: