Aker Carbon Capture lanserer karbonfangst som abonnement

Akers karbonfangstselskap lanserer en ny forretningsmodell. Samtidig begynner inntektene å øke betydelig.

Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Mandag slapp to av Kjell Inge Røkke og Akers fornybarselskaper resultatene sine – Aker Clean Hydrogen og Aker Carbon Capture.

Mens Aker Clean Hydrogen satser på produksjon av rent hydrogen, satser Aker Carbon Capture på karbonfangst.

I forbindelse med regnskapet slapp Aker Carbon Capture også en melding om at man nå lanserer karbonfangst som en tjeneste – en integrert løsning der bedrifter kun betaler for hvert tonn CO₂ som fanges og ikke slippes ut.

Selskapet vil dermed levere og drive karbonfangstanlegg, i tillegg til å sørge for transport og lagring av den fangede CO₂-gassen gjennom ulike partnerskap, for sluttkunden.

– Vi vil håndtere CO₂ gjennom hele verdikjeden, fra utslippspunkt til permanent lagring, sier Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture, i en uttalelse.

Selskapet skriver at interessen fra selskapet som vil redusere sine industrielle utslipp har «skutt i været», men at karbonfangst og -lagring (CCS) også er et «nytt konsept som krever store investeringer tidlig og et antall kontrakter».

– Mange selskaper som vil redusere utslipp gjennom CCS har blitt holdt tilbake av kompleksiteten og forpliktelsene som kreves for å handle. Dette er karbonfangst gjort på en enkel måte, sier Lundegaard videre om abonnementsløsningen.

Børsmelding om abonnementstjenester på karbonfangst

Vil få inn medinvestorer

Aker Carbon Capture, som ble spunnet ut av Aker Solutions 20-årige arbeid med karbonfangst, mener den nye abonnementsløsningen både vil akselerere markedet for karbonfangst og kostnadsreduksjonene i teknologien.

Å bygge ut mange karbonfangstanlegg vil være kostnadskrevende, men Aker Carbon Capture skriver at selskapet skal fortsette å ha en «kapitallett forretningsmodell» og at deres fokus vil være på teknologi og innovasjon.

«De nødvendige investeringene for å bygge og eie anleggene vil bli finansiert gjennom et separat yield-selskap for å optimalisere den overordnede kapitalkostnaden», skriver Aker Carbon Capture.

Dette nye finansieringsselskapet skal etableres av Akers fornybarselskap, Aker Horizons, i samarbeid med Aker Carbon Capture.

Aker-selskapene vil invitere inn andre investorer «med en langsiktig investeringshorisont og delt syn på viktigheten av avkarboniseringen» for å investere i dette nye finansieringsselskapet.

Børsmelding: Aker Carbon Captures resultat for andre kvartal

Kraftig inntektsvekst

Ser man på regnskapet til Aker Carbon Capture for første halvår viser de at inntektene har økt markant.

Totalt ble det omsatt for 132,8 millioner kroner.

Til sammenligning hadde selskapet totalt inntekter på 15,8 millioner kroner fra oppstarten i fjor sommer og frem til nyttår.

Av omsetningen på 132,8 millioner kom 7,7 millioner fra tjenesteinntekter, mens de resterende 125,1 millionene kom fra byggeinntekter, ifølge regnskapet.

Aker Carbon Capture opplyser at inntektene i første halvår hovedsakelig knytter seg til selskapets kontrakt for å levere et karbonfangstanlegg til sementfabrikken til Norcem i Brevik.

Driftskostnadene endte på 202,6 millioner og driftsresultatet endte på 72,5 millioner kroner. Etter skatt satt selskapet igjen med en bunnlinje på −72,4 millioner.

Aker Carbon Capture startet året med 457,7 millioner kroner på bok og endte halvåret med 552,5 millioner kroner på bok.

Det gikk med 1,2 millioner til investeringer og 2,1 millioner netto til finansiering i første halvår. Økningen i kontantbeholdningen på 94,8 millioner skyldes at driften genererte 98,1 millioner kroner netto i kontanter.

Dette var drevet av en stor endring i arbeidskapitalen og en endring i netto omløpsmidler på 167,5 millioner. Dette ble hovedsakelig drevet av at Aker Carbon Capture mottok betalinger for «oppnådde prosjektmilepæler» i Brevik-prosjektet.

Disse er ifølge selskapet «ventet å dekke betalingsforpliktelser i de kommende to kvartalene».

Publisert: