SAS-underskuddet økte til 6,6 milliarder svenske kroner

Flyselskapet kommer med tallene i forbindelse med konkursbeskyttelsesprosessen i USA.

Publisert: Publisert:

SAS endte med et resultat etter skatt på minus 6,57 milliarder svenske kroner i perioden 1. november 2021 til 31. august 2022. Det viser ferske tall flyselskapet kommer med i en oppdatering mandag.

I august hadde dermed selskapet et underskudd på 760 millioner svenske kroner.

SAS sitt regnskapsår avviker fra kalenderåret, og begynner 1. november. For perioden november 2021-juli 2022, som er deres første til tredje kvartal, lå resultatet etter skatt på minus 5,81 milliarder svenske kroner. Det viser kvartalsrapporten for tredje kvartal.

Inntektene i august var på 3,42 milliarder svenske kroner.

Les også

Dommer godkjenner kriselån til SAS

Tallene fra SAS offentliggjøres i tilknytning til med rettsdokumenter som sendes inn i forbindelse med konkursbeskyttelsesprosessen i USA som selskapet står i.

Når det kommer til likvide midler hadde SAS 6,12 milliarder svenske kroner i kontanter eller kontantekvivalenter ved utgangen av august, viser oppdateringen.

Publisert: