SV vil ha fortgang på strømprisutvalg

Energikommisjonen la frem sin rapport forrige uke. Nå må det lovede strømprisutvalget være rett rundt hjørnet, mener SVs Lars Haltbrekken.

SVs Lars Haltbrekken utenfor Sogn trafostasjon i fjor høst.
Publisert: Publisert:

– Nå må vi komme i gang og få satt ned det utvalget, sånn at vi kan få gjort noe med de skyhøye strømprisene så raskt som mulig, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til E24.

SV fikk i fjor høst gjennomslag for å se på strømmarkedet.

Samtidig som regjeringen og SV ble enige om grep som strømstøtte til næringslivet, ble man enige om det skulle utredes hvordan de norske strømprisene settes og hvordan strømkriser kan forhindres.

Men regjeringen ville vente med sette ned strømprisutvalget og lage mandatet til Energikommisjonen hadde lagt frem sin rapport. Den rapporten, som handlet om de langsiktig kraftspørsmålene, kom i forrige uke.

Kvadsheim-guide: Slik får du til sparingen din i 2023

– Det er på høy tid at vi får gjort ferdig mandatet og ber utvalget sette i gang. Ideelt sett burde man satt ned dette utvalget i fjor høst, sier Haltbrekken om strømprisutvalget.

Olje- og energidepartementet opplyser at regjeringen nå arbeider med å utforme mandat og sammensetning av utvalget.

«Vi forventer at dette arbeidet ferdigstilles om kort tid, slik at utvalget kan starte sitt arbeid så snart det er mulig», skriver departementet i en e-post.

– Kan godt være dette ikke er enkelt

Strømprisene i det sørlige Norge har ligget langt over normalt siden høsten 2021. Selv om prisene har kommet noe ned etter nyttår er de fremdeles langt høyere enn vanlig i disse områdene. I resten av landet har det også vært enkelte perioder de siste månedene med unormalt høye priser.

– Utvalget må se på hvordan vi kan sette strømprisen på en annen måte enn at den dyreste energien på kontinentet styrer prisen i Norge, sier Haltbrekken.

Det norske strømmarkedet, og særlig de tre prisområdene i det sørlige Norge, er knyttet sammen med det europeiske markedet gjennom flere utlandsforbindelser.

Strømprisene i Europa kan dermed påvirke de norske. Perioden med svært høye gasspriser tidlig i fjor høst er et eksempel på det, da det også ble satt rekorder her til lands. Gassprisen og strømprisen henger sammen fordi det i Europa produseres strøm ved hjelp av gasskraftverk.

– Det kan godt være at dette ikke er enkelt, men derfor bør man begynne å se på det så fort som mulig, sier Haltbrekken om en eventuell ny måte å sette strømprisen på.

– Sender et signal til bedrifter

Haltbrekken vil blant annet at mulighetene for å sette ulik pris på strømmen i Norge og den som eksporteres vurderes, og at strømselskapenes praksis overfor forbrukerne ses på.

SV-politikeren ønsker seg forslag fra utvalget til hvordan man kan sikre lavere strømpriser både for husholdninger og næringslivet. Han trekker blant annet frem situasjonen med permitteringer hos solcellebedriften Rec Solar som et eksempel på alvorlige konsekvenser man allerede ser.

– Jeg frykter at man risikere nedleggelse av solcelleproduksjonen i Norge, sier SV-politikeren.

– Hvis utvalget kommer med forslag som kan sikre varig lavere strømpriser, sender det et signal til bedrifter og eiere om at det kommer løsninger.

I fjor solgte Karl strøm for 12.700 kroner. Nå gjør stadig flere som ham

Strømdebatten har rast lenge, og tiltakene, kravene, utspillene og utredningene har kommet på løpende bånd.

I slutten av januar kom regjeringen med krav om opprydding og standardavtaler fra strømbransjen. Dagen etter åpnet regjeringen for å begrense strømeksporten når det er stor fare for kraftmangel.

Den nevnte Energikommisjonen kom med sin rapport i forrige uke, der hovedbudskapet var «at det er behov for et taktskifte».

Arbeiderpartiets energiutvalg la frem sin rapport til partiets sentralstyre tidligere i mandag. Der var midlertidig redusert moms og mer forståelige strømregninger blant forslagene som pekes på

Publisert: