Over dobbelt så mange oppdrettsfisk på rømmen: Torsken er ny utbryterkonge

– Det er behov for forbedring, sier Fiskeridirektoratet om fjorårets oppdrettsrømninger. Det spesielle for året 2022 var at de fleste rømlingene ikke lenger var laks.

RØMLINGER: Nær 160.000 oppdrettsfisk rømte fra norske anlegg i fjor. Rømlingene er en trussel for bestanden av vill fisk. Bildet er fra et torskeoppdrettsanlegg i Bremanger.
Publisert: Publisert:

Det er foreløpig meldt inn 157.712 rømte fisk fra oppdrett i Norge i året som gikk, ifølge en rapport fra Fiskeridirektoratet. Det er over dobbelt så mange som året før, og det høyeste siden 2019.

Men tallene for 2022 byr på en overraskende utvikling. For første gang i perioden som går tilbake til 2014, er det torsken som står for de fleste rømningene, mens laksen nå kommer på annenplass.

– Vi ser at rømningsbildet endrer seg over tid, og både tilsynet og næringen må tilpasse seg disse endringene. Eksempler på dette kan være nye oppdrettsarter, endret predatorsituasjon eller nye produksjonsmetoder hvor man ikke har opparbeidet et erfaringsgrunnlag, sier seksjonssjef Britt Leikvoll i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Les også

117 personer i sjømatbransjen hadde formue over 100 millioner

Oppdrettsfisk på rømmen er en trussel for bestanden av vill laks og torsk, som flere steder er truet.

Britt Leikvoll i Fiskeridirektoratet sier det er behov for forbedring og vil følge opp dette arbeidet i 2023.

Torsketilsyn i 2023

Den største hendelsen i fjor var en torskerømming i Voldsfjorden i Møre og Romsdal, hvor det rømte om lag 87.000 fisk. Norges Miljøvernforbund har politianmeldt denne rømmingen, som de kaller «grov miljøkriminalitet», ifølge NRK.

Gadus Group, som eier anlegget, understreker at hendelsen var uønsket og skal granske rømmingen.

Det har den siste tiden vært en økning i antall nye søknader, og tillatelser gitt til akvakultur av torsk. Med etablering av nye oppdrettsarter følger også nye problemstillinger knyttet til både miljøpåvirkning og tilpasning av regelverk.

Antall rømte fisk var betydelig høyere i fjor enn årene før.

Torskeoppdretten er for tiden i sin spede begynnelse igjen, etter at den forrige investeringsbølgen i torskeoppdrett tidlig på 2000-tallet endte i dundrende konkurs for nærmest samtlige involverte. Rømming var også da et stort problem.

– Fiskeridirektoratet vil i 2023 gjennomføre et pilottilsyn rettet mot torskenæringen der målet er å undersøke om drift av disse tillatelsene er i samsvar med akvakulturregelverket og øvrige vilkår i tillatelsene, sier Leikvoll i Fiskeridirektoratet.

På Oslo Børs driver både Statt Torsk og Norcod med torskeoppdrett, men begge selskapene har falt markant i verdi det siste året.

Torskeaksjene

Laksen ser sitt snitt ved avlusing

Av lakserømningene er det særlig en hendelse i Sognefjorden som peker seg ut med om lag 35.000 laks på frifot. Det spesielle med denne rømmingen var at ett enkeltvassdrag fikk uvanlig stort innsig av moden oppdrettsfisk i etterkant av hendelsen.

Fjorårets rømninger følger trenden med at de fleste innrapporterte hendelsene har skjedd i forbindelse med arbeidsoperasjoner, og da spesielt i forbindelse med avlusing.

– Med bakgrunn i dette har vi gjennomført tilsyn i hele landet med virksomhetenes risikostyring ved avlusingsoperasjoner. Dette har vært en omfattende satsing, sier Leikvoll.

– Resultater fra tilsynskampanjen viser at det er behov for forbedring og kompetanseheving i virksomhetenes risikostyring, og dette vil vi følge opp i 2023, sier hun videre.

Direktoratet påpeker at det er store feilkilder i tellingen, som baserer seg på rapporter fra selskapene, noe som betyr at tallene som havner i statistikken vil være minimumstall.

På den positive siden melder direktoratet at de i perioden 2014–2022 ser at både antall hendelser og antall innrapporterte rømte fisk i forbindelse med uvær har hatt en god utvikling, og det er ikke rapportert om rømninger ved slike hendelser det siste året.

Publisert: