Flyr vil hente 430 millioner i kriseemisjon

(E24:) Selskapet tapte 453 millioner kroner i årets tredje kvartal. Nå vil det kriserammede flyselskapet hente penger igjen – og aksjonærene kan rammes hardt.

KURSFALL: Markedsverdien til Flyr er 174 millioner kroner, etter kraftig fall i selskapets aksjekurs.
Publisert: Publisert:

Flyselskapet har lagt frem kvartalstall og melder om en kriseemisjon torsdag morgen:

  • Selskapet hadde i årets tredje kvartal et nettotap på 452,9 millioner kroner, et tap på driften (ebit) på 231,7 millioner kroner og inntekter på 610,4 millioner kroner.
  • Selskapet vil hente 430 millioner kroner i en rettet emisjon. Emisjonskursen er fastsatt til 0,01 kroner. Flyr stengte til kurs 0,2742 kroner på Oslo Børs onsdag.

Rundt halvparten av selskapets ansatte vil bli permittert i vinter, går det frem av kvartalsrapporten. Flyr har tidligere meldt at krisekutt vil føre til permitteringer, men det har ikke vært kjent hvor mange ansatte som rammes av permitteringene, skriver E24.

Slik forklares emisjonskursen

Emisjonskursen er bestemt av selskapets styre sammen med tilretteleggerne Arctic Securities, Carnegie og SpareBank 1 Markets. Den skal øke sannsynligheten for en vellykket transaksjon, tatt i betraktning selskapets svært anstrengte finansielle situasjon. Selskapet har et kortsiktig likviditetsbehov.

Emisjonskursen er satt også med tanke på at finansmarkedene er utfordrende. Selskapet skriver at det har fått tilbakemeldinger fra investorer etter kuttmeldingen lagt frem i oktober som også har blitt tatt med i vurderingene da emisjonskursen ble satt.

Vil ta flere grep

Styret vil kalle inn aksjonærene til en ekstraordinær generalforsamling 10. november, altså torsdag i neste uke, for å stemme over kapitalinnhentingen.

Flyr vil holde en investorpresentasjon i forbindelse med emisjonen fredag.

Pengene fra emisjonen vil bli brukt til å reetablere selskapets finansielle posisjon for å bidra til at selskapet kommer seg gjennom vintersesongen. De skal også posisjonere selskapet for en opptrapping for den kommende våren og sommeren.

Flyrs grunnlegger og styreleder Erik G. Braathen har forhåndstegnet seg for 10 millioner kroner i den rettede emisjonen.

– Ved å implementere disse tiltakene vil vi være godt posisjonert til å trappe opp med full kraft for den kommende våren og sommeren, sier Braathen i en uttalelse.

Selskapet har intensjoner om å foreslå en påfølgende reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjonærer som ikke er i stand til å delta i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen kan potensielt gjøre at selskapet henter ytterligere 100 millioner kroner.

Styret har som intensjon å foreslå en aksjespleis etter den rettede emisjonen for å støtte en høyere aksjekurs.

Hentet penger i flere runder

Flyr hentet 250 millioner kroner i mai, også da gjennom en rettet emisjon. Selskapet brukte midlene til å gjenopprette selskapets finansielle stilling, finansiere flere ruter i gjenåpningen og generelle selskapsformål. Emisjonskursen var satt til 1,20 kroner per aksje.

Emisjonene har kommet tett, og også i januar i år hentet Flyr penger, da 242 millioner kroner.

Flyr fraktet i oktober 186.600 passasjerer, viser trafikktall lagt frem onsdag denne uken. Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid sa at etterspørselen etter innenlandske flyvninger fortsatt er lavere enn ventet, og at de venter at utviklingen vil fortsette fremover.

Kraftige vinter-kutt

Flyr skriver at resultatene for årets tredje kvartal ble rammet av makroøkonomisk usikkerhet og høye drivstoffpriser, samt redusert etterspørsel etter innenlandsruter.

Flyselskapet, som hadde sin første flyvning sommeren i fjor, har meldt om kraftige kutt. I oktober la Flyr frem en spareplan for vinteren, der selskapet skal spare 400 millioner kroner.

Innenlandske ruter vil etter planen bli redusert til et minimum i vinter, mens selskapet fortsatt vil tilby flere europeiske ruter.

Da sa Flyr-sjef Wikstrøm Frislid at de står overfor en utfordrende vinter der folk flest har mye mindre å rutte med, som følge av rekordmange rentehevinger, generell høy prisvekst og svært høye strømpriser.

– Det treffer oss som bransje og selskap hardt fordi enda færre ønsker å reise, sa Wikstrøm Frislid.

Også vedvarende høye drivstoffpriser gjorde at Flyr kuttet i ruteprogrammet gjennom vinteren.

I årets andre kvartal hadde Flyr inntekter på 339 millioner kroner. Da tapte selskapet 279 millioner kroner på driften (ebit), mens nettoresultatet var minus 432,7 millioner kroner.

Publisert: