Tomteinvestorer kjemper for å unngå konkurs

Per Arne Hanakam og Tor-Erik Nielsen prøver å berge ett av sine mest gjeldstyngede selskaper gjennom avtaler med kreditorene.

Investorene Per Arne Hanakam og Tor-Erik Nielsen lånte minst 195 millioner kroner fra private långivere. Lånene er i stor grad misligholdt, og ett av investorenes selskap er konkursbegjært.
Publisert: Publisert:

Mandag morgen skulle styret i North West Property AS etter planen møtt i Hordaland tingrett.

Selskapet var begjært konkurs av til sammen 26 personer og selskaper. Disse mener millionene de har lånt til selskaper kontrollert av Per Arne Hanakam og Tor-Erik Nielsen er blitt brukt på andre ting enn eiendomsprosjektene de trodde de investerte i.

BT/E24 har i lengre tid omtalt eiendomsinvesteringene og låneopptakene til Hanakam og Nielsen.

Til sammen skal de to ha hentet inn minst 195 millioner kroner fra private långivere til ulike tomteselskaper – lån som i dag i stor grad er misligholdte.

North West Property er et investeringsselskap kontrollert 50/50 av Hanakam og Nielsen. Selskapet eier en rekke av de omtalte tomteselskapene.

61 millioner kroner i gjeld

Rettsmøtet ble ikke noe av. Da Hanakam og Nielsen ble begjært konkurs, ba de i stedet om beskyttelse mot kreditorene gjennom såkalt rekonstruksjon.

Mandag fikk de medhold i det, og rekonstruksjon ble åpnet i Hordaland tingrett.

I kjennelsen kommer det frem at selskapet oppgir å ha en gjeld på drøyt 61 millioner kroner.

Mesteparten av gjelden oppgis å være intern, som betyr at det er penger som er lånt av selskaper kontrollert av investorene.

Har lånt penger videre i strid med aksjeloven

BT har i flere artikler rettet søkelys på at tomteselskapenes regnskaper viser at store summer er lånt videre ut av selskapene uten at det oppgis hvem som er mottaker.

I 2020-regnskapet til North West Property påpeker revisor at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på størrelsen på selskapets inn- og utlån.

Det står også at det er ytt lån i strid med aksjeloven til nærstående selskap på 31,8 millioner kroner. Etter aksjeloven betyr dette selskaper eid av aksjonærene, styremedlemmer, eller av personer i nær tilknytning til dem.

I 2020-regnskapet til Per Arne Hanakams investeringsselskap Spinnaker West, som eier hans aksjer i North West Property, oppgis det av revisor at selskapet har utestående et ulovlig lån på 29,7 millioner kroner til investoren.

Advokat Gunnar Haahjem er oppnevnt som rekonstruktør. Han sier han nå vil gjennomgå begjæringen om rekonstruksjon og ha samtaler med selskapet og kreditorer, og be dem melde sine krav for å få oversikt over gjeldssituasjonen.

– Så er det å begynne å kartlegge om der er tilstrekkelig tillit mellom et flertall av kreditorene og selskapet til at det er fruktbart å gå videre med forhandlingene.

Investor Per Arne Hanakam eier aksjene i North West Property gjennom investeringsselskapet Spinnaker Property. Ifølge regnskapet til sistnevnte selskap har han fått et ulovlig lån fra selskapet på 29,7 millioner kroner.

Trenger støtte fra halvparten av kreditorene

Loven som åpner for rekonstruksjon er ganske fersk.

Da koronakrisen herjet store deler av næringslivet i Norge, innførte regjeringen en ny, midlertidig lov om rekonstruksjon, som midlertidig skulle erstatte de eldre reglene om gjeldsordning.

Hensikten var å bidra til å unngå at selskaper som hadde livets rett, gikk konkurs på grunn av at de manglet penger i en ekstraordinær, forbipasserende situasjon.

Med den nye loven er det ved tvangsakkord tilstrekkelig å ha støtte fra 50 prosent av kreditorene, mens man tidligere måtte ha oppslutning fra 75 prosent.

Bestemmelsen skulle gi dem beskyttelse mot konkurs mens rekonstruksjonsprosessen pågikk.

Ordningen er så langt brukt drøyt 40 ganger, blant annet av selskaper i strukturen til Norwegian.

– Tar avstand fra konkursbegjæringen

Advokat Dag Saltnes, som representerer selskapene til Hanakam og Nielsen, er tilfreds med at det ble åpnet rekonstruksjon.

Han mener verdier ville forsvunnet dersom det ble åpnet konkurs og en bostyrer solgte eiendelene på konkurssalg.

– Erfaringsmessig vil det tilføre svært lite verdier til långiverne og selskapene.

Han sier det er selskapets oppfatning at det er bedre at reguleringsarbeidet fortsetter, slik at en får realisert større verdier.

– Tanken er her å fullføre reguleringsarbeidet på de ulike prosjektene og selge dem til en fornuftig pris, og så fordele det slik det skal gjøres etter regelverket.

Advokat Dag Saltnes representerer North West Property og investorene Per Arne Hanakam og Tor-Erik Nielsen.

Ifølge Saltnes har de støtte fra den største grupperingen av kreditorer.

«Kravet fra investorgruppen er angitt til cirka 15 MNOK. Det er videre fremlagt uttalelse fra advokaten til en annen gruppe investorer, med samlet krav på cirka 70 MNOK, som tar avstand fra konkursbegjæringen og støtter søknaden om rekonstruksjon», står det i kjennelsen fra tingretten.

Dårlig magefølelse

Gruppen som begjærte konkurs består av 26 personer og selskaper.

En av dem er Arne Gillesvik.

– Jeg anser det som mitt samfunnsansvar å stå opp mot den typen virksomhet som disse guttene holder på med, sier han.

Arne Gillesvik er blant dem som har begjært selskapet konkurs.

Det er gått fire år siden han først ble kontaktet av en representant for Brostein Eiendom.

Gillesvik fikk et godt inntrykk av selgeren. Og han hadde penger tilgjengelig etter å ha drevet et rådgiver- og ingeniørfirma innenfor bygg i flere år.

Hvis han investerte, ble han lovet inntil åtte prosent avkastning på investeringen, forteller han.

Etter at pengene var overført og tiden gikk ble imidlertid magefølelsen bare dårligere og dårligere.

Ønsker at investorene blir stilt til ansvar

Lånene forfalt og tilbakebetaling uteble, forteller Gillesvik.

– Hele veien var det lovnader om at salg av prosjektene var like om hjørnet og at oppgjør så ville finne sted.

Da saken sprakk i mediene og realitetene kom frem i dagen, skjønte han at han var blitt ført bak lyset, forteller han.

– Der og da bestemte jeg meg for at jeg ville gjøre alt jeg kunne for å få stilt dem til ansvar for det de har gjort, sier Gillesvik.

Han skjønte også at det var flere som var i samme situasjon som ham.

– De kan ikke få holde på den måten her. Det er samfunnets plikt å stå opp mot denne type virksomhet. Det må stoppes, sier Gillesvik.

Advokat Dag Saltnes sier at Gillesvik må få mene det han mener.

– At det har vært lån som er misligholdt, er et faktum. Men etter min oppfatning er det ikke grunnlag for disse karakteristikkene. At det er økonomiske problemer skjønner alle. Det er ikke likviditet til å gjøre opp alle forpliktelsene nå, men verdiene er og vil bli større enn gjelden, sier Saltnes.

– Ingen tro på at de klarer det

Grupperingen Gillesvik er med i, representeres av advokat Inger Hygen.

Hun stiller seg tvilende til at en rekonstruksjon vil føre frem.

– Vi har ingen tro på at de vil klare å komme til en frivillig ordning med kreditorene, og oppfatter dette som et forsøk på å utsette en konkursbehandling som uansett vil komme, sier Hygen.

– Vi har tro på at dette vil føre frem. Hvis ikke hadde vi ikke gjort det, svarer Saltnes.

I sin kjennelse skriver Hordaland tingrett at «det ikke er lite sannsynlig at North West Property AS vil kunne oppnå en avtale om rekonstruksjon med sine kreditorer».

Dersom en rekonstruksjon ikke lykkes, blir det åpnet vanlig konkurs i selskapet.

Saltnes sier de vil legge frem all dokumentasjon som etterspørres i en rekonstruksjon.

Publisert: