Over 70.000 mottok NAV-støtte i utlandet

I alt 74.500 personer mottok støtte fra Nav i utlandet i 2015. Alderspensjon var den vanligste ytelsen å motta, viser tall fra SSB.

Publisert: Publisert:

UTLANDET: Av NAV-ytelser i utlandet, mottok flest alderspensjon. Ytelsen var også høyere enn barnetrygd. Arkivfoto: Halvard Alvik / NTB scanpix

NTB

Personer i utlandet mottok totalt 6,8 milliarder kroner i støtte fra Nav i 2015, viser tall fra SSB. Over 40.000 personer mottok alderspensjon, som var den største gruppen. Flest av dem var norske statsborgere, som også fikk utbetalt mest alderspensjon.

Den nest vanligste ytelsen å motta i utlandet var barnetrygd. I alt 12.500 personer mottok denne ytelsen i utlandet. Barnetrygdutbetalingene var betydelig mindre enn andre ytelser. Selv om 17 prosent av alle NAV-mottakere i utlandet mottok barnetrygd, utgjorde beløpet bare 3 prosent av ytelsene til utlandet i 2015.

Innvandrere og personer som ikke har vært bosatt i Norge, fikk utbetalt mindre alderspensjon og mindre uføretrygd enn gjennomsnittlig mottaker uten innvandringsbakgrunn.

Publisert: