Jevnlig undersøker Norges Bank temperaturen i den norskeøkonomien. Over 1500 personer i ulike industrier og regioner blir spurt omproduksjonsutsiktene de neste månedene. Resultatene for ringerunden i januar erklare.

— Veksten var litt sterkere enn i forrige runde, og har sålangt vært noe høyere enn bedriftene så for seg i november. Kontaktene ventetat veksten vil avta svakt de neste 6 månedene. Markedsutsiktene ble noeoppjustert fra forrige runde, men det var fortsatt store variasjoner mellomnæringene, skriver Norges Bank.

Todelingen fortsetter

Ikke overraskende er det oljeleverandørnæringen som melderom lysere tider. Høy ordreinngang hever forventningene til økt vekst fremover.

Eksportindustrien ser litt mørkere på fremtiden. Her erproduksjonsveksten svak, spesielt innen tradisjonell eksport.

— Nettverkstallene tyder på at veksten i Norge holder seggodt oppe, og at vi ikke er så veldig påvirket av utviklingen ute, selv omenkelte næringer er berørt, sier sjefsøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tilReuters.

Både varehandelen og bygg og anlegg hadde betydelig vekst desiste 3 månedene, høyere enn ved forrige spørrerunde.

— Driftsmarginene har i de siste 3 månedene bedret segmoderat fra samme periode i fjor. Eksportindustrien rapporterte om svakerelønnsomhet, mens øvrige næringer meldte om bedre lønnsomhet. Som i forrigerunde var marginveksten tydeligst blant oljeleverandørene, skriver Norges Bank.

Bedrifter i sør, og midt-Norge sier de har opplevd en ganskemarkert økning i produksjonen.