— Teller noen hundre arbeidsplasser mer enn miljø for denne regjeringen?

— Nei, men det er klart at de positive effektene av gruvedriften langt overskrider de negative effektene. Her er snakk om arbeidsplasser og verdiskapning i 50 år fremover, i en region som trenger vekst, med 300 arbeidsplasser lokalt og til sammen 500 på landsbasis er viktig.

— Ville denne beslutningen kommet nå dersom oljeprisen hadde vært høy, og alle piler fortsatt hadde pekt oppover for Norge?

— Ja. Denne avgjørelsen er tatt helt uavhengig av oljeprisen. Norge trenger flere bein å stå på og gruvedrift er en av disse. Hvilke konsekvenser hadde det fått dersom Norge hadde sagt nei til oljeutvinning i 1969? Jeg tror alle er glad for at vi ikke gjorde det. Også denne næringen vi nå åpner for i Naustdal og Askvoll har et svært langt perspektiv.

— Men det ligger et dokument i Stortinget med krav om at våre folkevalgte skal behandle slike saker, både denne i Sunnfjord og en i Finnmark.

— Ja, Stortinget står selvsagt fritt til å avgjøre det. Men denne saken kan ikke påankes, den er fattet på bakgrunn av dagens lovverk, sier Mæland, som i januar mottok brev fra 33 internasjonale miljøorganisasjoner.

De protesterte mot at Norge åpner for sjødeponi.

Internasjonalt signal

— Hvilke signaler sender dere nå tilbake til verden?

— Vi sender det signal at Norge fatter solide beslutninger på faglig grunnlag. Vi sitter ikke bare i ro eller skyver saken fra oss, vi tar de riktige beslutningene.

— Du leder Nærings- og fiskeridepartementet. Hvilke hensyn tar dere til den næringen nå?

— Den siden er også grundig vurdert. Utslippene vil få helt begrenset effekt på fiske og oppdrett. Vi stiller strenge krav til at miljøet blir ivaretatt. Utslipp skal overvåkes, og dette er første gang det stilles krav i en utslippstillatelse om å dokumentere at sjømaten er trygg.

Børssensitivt

— Hvorfor har dere behandlet denne saken med langt større grad av hemmelighetshold enn det som er vanlig?

— Alle dokumenter vil nå offentliggjøres, vi er opptatt av å være transparent. Men denne saken har vært børssensitiv, og absolutt ingen skal ha fått inntrykk av hvilken vei beslutningen ville gå. Og det tror jeg vi har lyktes med.

— Hva har forholdet til samarbeidspartiene Venstre og KrF betydd? Begge partiene er motstandere av gruvedrift og sjødeponi, og reagerer i dag sterkt. Dette bedrer vel ikke akkurat samarbeidsklimaet?

— Vi må ta de beslutningene vi mener er riktige. Noen saker er vi uenige med KrF og Venstre om, men vi respekterer deres syn og håper de respekterer vårt. Nå er denne saken oppklart og avgjort.