De fire er tiltalt for å ha betalt bestikkelser til sønnen til Libyas oljeminister. Tre av dem er også tiltalt for å ha betalt bestikkelser til en høytstående tjenestemann i India. Ifølge Økokrim er det betalt ut over 8 millioner dollar i bestikkelser. Det tilsvarer like i underkant av 50 millioner kroner, omregnet etter dagens kurs.

Alle fire tiltalte satt i toppledelsen i Yara da forholdene de er tiltalt for, fant sted.

De fire er tidligere konsernsjef Thorleif Enger, tidligere driftsdirektør og visekonsernsjef Daniel Clauw, tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace og tidligere konserndirektør for oppstrømssegmentet, Tor Holba. Oppstrøm er den delen av oljeindustrien som driver med leting og utvinning.

Fire tiltalt — én frafalt

Holba jobber fremdeles i selskapet, men er ikke i konsernledelsen i dag. Forsvarer John Christian Elden sier til Dagens Næringsliv at Holba har vært varsleren som brakte hele korrupsjonssaken fram i lyset, og at det er skuffende at han blir tiltalt.

Onsdag ila Økokrim ilagt selskapet et forelegg på 295 millioner kroner, noe Yara har akseptert. Forelegget gjelder korrupsjon i Libya, India og Russland.

Det er ikke tatt ut tiltale mot tidligere finans- og strategidirektøren Hallgeir Storvik. Torsdag ble det kjent at siktelsen mot ham frafalles

— Storvik er tilfreds med at Økokrim konkluderer med at det ikke er grunnlag for å mistenke ham for straffbare handlinger. Han er urettmessig blitt trukket inn i saken, men har hatt full tillit hos ledelsen i Yara og har fortsatt betrodde oppgaver i selskapet, sier Storviks advokat, Nikolay Skarning til NTB. Skarning sier hans klient har bistått Økokrim med å få klarlagt hva som faktisk har skjedd i selskapet.

Møter med Mæland

Staten eier 32,6 prosent av gjødselgiganten, og næringsminister Monica Mæland (H) har den siste tiden hatt flere møter med ledelsen i Yara. Det siste ble holdt torsdag, etter at millionboten var vedtatt. Etter møtet sa Mæland til Dagens Næringsliv at hun ville be om innsyn i en intern granskingsrapport advokatfirmaet Wiersholm har laget for Yara.

— Det er naturlig å be om den nå når straffesaken er ferdig etterforsket og boten er vedtatt, sier næringsministeren. Hun sier hun har tro på at politiet har gjort en god jobb og funnet det som er å finne, men vil ikke utelukke at det kan komme fram flere kritikkverdige forhold.

Før departementet ber om innsyn, må eventuelle konsekvenser og forholdet til de øvrige aksjonærene vurderes.