Det er ikke bare Statoil som har bygget nytt. Også DNB, Sparebanken Vest og Media City Bergen har flyttet eller skal flytte inn i nye lokaler som frigjører arealer der de kommer fra.

Som BT tidligere har skrevet, kan man i sentrum slå to fluer i en smekk ved å bygge om næringsbygg til bolig. Det kan både dempe presset i boligmarkedet og sørge for at kontorbygg ikke blir stående tomme. En slik løsning kan imidlertid være mer utfordrende på Sandsli, hvor det ikke nødvendigvis er stor etterspørsel etter å kjøpe en leilighet i store oljebygg.

Ser lyspunkt

Ettersom kontorlokaler ofte er skreddersydd til den enkelte bedrifts behov, er en utfordring at det er langt dyrere å få nye leietakere her enn i boligmarkedet.

— I Oslo koster det i snitt to og et halvt års leie å erstatte en leietaker, sier Gunnar Selbyg i DNB Næringsmegling.

Selv om det overordnede bildet var noe dystert under onsdagens seminar, så man også lyspunkter. Det lave rentenivået gjør at mange investorer ser etter nye steder å putte pengene sine.

— Næringseiendom er blitt mer attraktiv relativt til andre investeringsalternativer. Forutsetningene er på plass for et velfungerende omsetningsmarked og fortsatt gode salgspriser, sa Wirsching under sin presentasjon.

Hotell Norge på toppen

I 2014 ble det registrert 23 salg av næringseiendommer i Bergen for over 50 millioner kroner. Salget av halvparten av Hotell Norge for ca. en halv milliard kroner var den største enkelttransaksjonen.

Det ble i fjor også oppnådd gode priser på salg av Aasegaarden på Strandkaien, Dickensbygget på Kong Olav V's plass og Torget 1.