Kjempebonuser til meglere - smuler til kommunene

Bonuser i hundremillionersklassen til meglerne kan få prioritet konkursboet til Terra Securities. For Bremanger og Vik blir det uansett bare smuler å hente.

— Lønn og lønnsrelaterte krav kommer først i et konkursbo. Og kommunene har ikke prioriterte krav, sa advokat Jon Skjørshammer, som er oppnevnt bobestyrer for Terra Securities, til NA24 i går.

Bobestyreren hadde hørt om bonuskravene i hundremillionersklassen, men var usikker på om de vil ha førsteprioritet.

— Lønnskrav de siste seks månedene har førsteprioritet, men hva som er lønn må vi komme tilbake til, sa Skjørshammer.

Han antydet at det neppe ville bli særlig mye penger igjen til kommunene når de prioriterte kreditorene hadde fått sitt.

Ikke noe ansvar

Heller ikke Terra-Gruppen eller de 78 sparebankene som eier konsernet vil frivillig stille opp med penger til de åtte kraftkommunene. Samlet risikerer de i verste fall et tap på hele 1,4 milliarder kroner på sine engasjementer gjennom Terra.

Sparebankene som eier det belastede finanskonsernet hadde aksjonærmøte i Oslo i går.

— Hovedkonklusjonen fra møtet er at sparebankene ikke er innstilte på å dekke tapet som kommunene har lidt. Heller ikke Terra Gruppen har noe ansvar for disse tapene, sier banksjef Ingar Valvik i Fjaler Sparebank til Bergens Tidende.

Styreleder i Terra-Gruppen, Gabriel Block Watne, kaller kravet fra kommunene om at bankene må stille opp for umoralsk.

Ingar Valvik understreker også at ingen av sparebankene har planer om å rømme fra Terra. Både Fjaler og de fleste andre eierbankene har sterke operative og strategiske bindinger til Terra. Et liv uten dette samarbeidet vil derfor bli vanskelig, mener Valvik.

Stor underbalanse

Terra Securities skrev i sin oppbudsbegjæring at erstatningskravene fra kommunene kunne komme opp imellom 800 millioner og én milliard kroner. Dette er på nivå med den bokførte egenkapitalen i hele Terra-Gruppen.

I går meldte Citibank at de vil tvangsselge de omstridte kommuneobligasjonene. Dermed ser det ut til at de fire nordlandskommunene taper 350 millioner kroner. Alternativet for kommunene, var å skyte inn mer penger. Det ønsket de ikke å gjøre.