Så mange er utan arbeid

Veksten i arbeidsløysa stansar opp. Les kvifor.