Usolgte matvarer til Kirkens Bymisjon

Godt Brød leverer alle varene som ikke blir solgt første dagen til Møtestedet i Hollendergaten. Her kan blant annet rusmisbrukere få gratis mat.