Shipping, Brann og politikk

Robert Monsen har lang fartstid fra næringslivet i Bergen. Nå vil han bruke mer tid på politikken.