Norske helsekroner til skatteparadis

Hvert år betaler staten 270 millioner kroner til syv norske privatsykehus som er eid av et fond i skatteparadiset Jersey.