Dommerkluss i Seim-saken

Gulating lagmannsrett måtte i dag ta omstart i straffesaken mot Carl Fredrik Seim og Bertram Vedeler. En av legdommerne måtte skiftes ut.

Publisert Publisert
  • Einar H. Spang
iconDenne artikkelen er over 11 år gammel

Etter at sønnen til en ene av de fire legdommerne hadde sett på TV mandag kveld at moren var meddommer i Seim-saken, ringte han moren og gjorde oppmerksom på at det kunne være tale om inhabilitet.

Les også: Seim-saken uten dramatikk

Sønnen jobber i advokatfirmaet Wikborg & Rein. Dette advokatfirmaet representerte Inge Nicolaysen blant annet i en lengre sivil rettsprosess mot blant annet de to tiltalte. Flere av hans kolleger er stevnet som vitner i den pågående straffesaken.

Deres medvirkning angår den samme saken som Gulating lagmannsrett har gitt Carl Fredrik Seim anledning til ankebehandling av skyldspørsmålet.

Retten og partene fant, ved rettsmøtets start i dag morges, at det vare bedre å ta en restart etter bare en dags forhandlinger.

Dette innebærer at aktor, Ole Bjørn Mevatne, etter at ny dommer var tilkalt, måtte gi en reprise på første del av sitt innledningsforedrag.

Etter planen skal Mevatne være ferdig før retten tar pause torsdag og fredag.

På slutten av innledningsforedraget vil spørsmålet om hvordan retten skal forholde seg til at Carl Fredrik Seims partner Tor Arne Uppstrøm ikke ønsker å møte, trolig bli tatt opp.

Uppstrøm ønsker ikke å vitne i en rettssak som angår spørsmål han selv er tiltalt for.

Personer som er bosatt langt borte fra Norge, i utlandet, kan ikke pålegges å møte som vitne i norske straffesaker.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Må møte i retten

  2. Uppstrøm-dom i vente

  3. Seim dømt til å betale 7,3 millioner kroner

  4. Seim-trusler henlagt

  5. Høyesterett avviser Seims anke

Foto: SCANPIX