Dommerkluss i Seim-saken

Gulating lagmannsrett måtte i dag ta omstart i straffesaken mot Carl Fredrik Seim og Bertram Vedeler. En av legdommerne måtte skiftes ut.