Star Shipping deles

Den flere år lange kampen mellom rederfamiliene Westfal-Larsen og Grieg om Star Shipping i Bergen endte med deling av selskapet.