Stadig flere søker kirken på nettet

Thorleif Leifsen er prest i en kirke uten alter, prekestol, kirkeklokker og tårn. Men likefullt er Nettkirken en av landets mest besøkte.