Napster rammer egne kloner

Den nyeste oppgraderingen av fildelingstjenesten Napsters programvare lager trøbbel for andre fildelingsnettverk.