Her er de rikeste i Årdal

Oddmund Kleiven (63) hadde i fjor 7.682.000 kroner i formue. Det gjør han til den mest formuende i Årdal kommune.