Inntektstoppen, Fusa

Inntektstoppen 2002, Fusa kommune