Norges største ørretrøkeri blir enda større

Satser på Osterøy.