Et unikt samarbeid mellom syv forsikringsselskaper har rullet opp det som kan være en av de mest omfattende svindelsakene innen bilforsikring på mange år.

Etter å ha analysert 298 kollisjoner fra de siste syv årene, mener bransjen de har blitt lurt for cirka 10 millioner kroner. Årsaken er at kollisjonene det har blitt hevet erstatning for trolig er arrangerte eller fiktive.

— Kolliderer med vilje

— Ved å samarbeide og sammenligne selskapenes rapporter har vi avdekket et nettverk der bilførere kolliderer med vilje, for å heve forsikringsutbetaling etterpå, sier kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

— Det er gjerne to venner eller brødre som avtaler å kollidere og den eldste bilen får skylden. Deretter krever man erstatningssummen fra forsikringsselskapet rett inn på konto i stedet for først å få et verksted til å se nærmere på skaden, utdyper hun.

Svindler for 300 millioner

Samarbeidsprosjektet mellom If, Gjensidige, Tryg, Storebrand, Terra forsikring, SpareBank 1 og DnB Nor Skadeforsikring har pågått siden 2007. Det står i sterk kontrast til det ordinære konkurransesituasjonen mellom forsikringsselskapene.

— Forsikringssvindel er en alvorlig kriminalitet og samarbeidet har vært viktig å avdekke dette. Svindel bidrar til å gjøre forsikring dyrere enn det som ellers er nødvendig, sier Neverdal.

Det avsløres årlig forsikringssvindel for nærmere 300 millioner kroner. I tillegg antar bransjen at mørketallene er store.

- Ikke en mektig bakmann

I bilsvindelsakene som nå rulles opp, består hovednettverket av rundt 80 personer, mange venner og familie. Flertallet tilhører et iraksk miljø i Norge. De fleste av ulykkene har skjedd i Hedmark, Buskerud og Vestfold, trolig fordi noen av de mest sentrale aktørene bor her.

Flere av de involverte står også bak annen type kriminalitet, som narkotikasalg, hvitvasking, trygdesvindel og skatteunndragelser. I bilkollisjonene antar forsikringsbransjen at det er mange som har beriket seg litt, fremfor at det finnes en mektig bakmann.

De samme bilene

Det er flere faktum som gjør at forsikringsselskapene trygge på at dette er svindelforsøk.

  • For det første går mange av de samme bilene igjen i de nærmere 300 kollisjonene.
  • For det andre opptrer de samme personene som sjåfør, passasjer eller vitne i sakene.
  • For det tredje har alle kollisjonene skjedd i lav fart, trolig for å unngå personskader. Tekniske spor indikerer at de har kollidert flere ganger for å få en mer omfattende skade på bilen.
  • Når vi undersøker skadene ser vi at de er for omfattende til at dette kan ha skjedd i én kollisjon, sier Neverdal.

Materialet fra forsikringsselskapene er nå overlevert til Kripos. Strafferammen for forsikringssvindel er opptil seks år i fengsel, samt forsikringsnekt i fremtiden.