I vinter mistet Norge et av sine fire Hercules-fly som styrtet i Sverige. Fem personer mistet livet.

Det er 30 måneders leveringstid for denne type transportfly. En slik venteperiode ville skapt betydelige problemer for det norske forsvaret generelt og luftforsvaret spesielt.

Men gode venner i det amerikanske luftforsvaret gir Norge en hjelpende hånd. Mandag fikk sjefen for luftforsvaret generalmajor, Finn Kristian Hannestad, beskjed om at Norge kan få kjøpe ett av de flyene som amerikanerne har bestilt.-Vi vil få en maskin og ha en opsjon på en til. Dette er sjeldent raskt, sier en meget lettet flyforsvarssjef etter sine møter her i den amerikanske hovedstaden.

Dette er faktisk tidligere enn hva forsvaret har håpet på. Forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) antydet tidligere i år rundt pårsskiftet.

Et Hercules-fly koster om lag 720 millioner kroner, i følge opplysninger i revidert nasjonalbudsjett.

Etter planen skal Norge ha en Hercules i Afghanistan for en lengre periode. Den skal delta så vel i tilbaketrekningen fra Afghanistan som omgrupperinger av styrker i Afghanistan.

I følge Hannestad har planprosessen vist at Norge ville fått problemer med dette, fordi de to gjenværende flyene ikke ville ha kapasitet til å løse de nasjonale oppgavene.

–Når vi nå får en erstatningsmaskin allerede til høsten, kan vi få løst opp i dette. Dermed vil vi ha kapasitet til på bli lenger i Afghanistan. Det er akkurat her vi frem til nå har sett den store konsekvensen av å miste 25 prosent av denne kapasiteten, sa Hannestad på en briefing mandag.