— I juli 2012 utgjorde vareeksporten 71,7 milliarder kroner og importen var på 41,4 milliarder. Handelsoverskuddet endte på 30,3 milliarder kroner, 15,2 prosent lavere enn i juli 2011, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksporten samlet sett økte 0,7 prosent sammenlignet med juli i fjor, men samtidig økte importen (untatt skip og oljeplattformer) med 5,9 milliarder kroner, eller 16,6 prosent.

— Størst importøkning finner vi i gruppen malmer og avfall av metall, skriver SSB.

58 prosent vekst i mobilimporten

Men nordmenn higen etter nye personbiler bidrar også til importoppet. Biler verdt 2,6 milliarder kroner kom inn i landet i løpet av juli, en økning på 519 millioner fra samme periode i fjor.

Det ble importert mobiltelefoner for 667 millioner kroner i løpet av måneden, en oppgang på 246 millioner, eller 58 prosent, fra juli i fjor.

Det tilsvarer mobiler for mer enn 21 millioner kroner hver dag i løpet av måneden.

— Dette er den høyeste registrerte importverdien for denne varen, skriver byrået.

Følg Aftenposten Økonomi på Facebook!

Smarte og dyre

Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen, viser til at salget av dyre smarttelefoner kan være en forklaring.

— Stadig flere kjøper smarttelefoner. Vi regner med at 80 prosent av telefonene som selges i år, vil være en smarttelefon. De ligger gjerne i et høyere prisleie enn enklere telefoner, sier hun til Aftenposten.no.

Stiftelsen organiserer nesten 100 produsenter, distributører, forhandlere og verksteder for elektronikk.

- Dette er over 50 prosent vekst. Hva kan det skyldes?

— Det kan ha noe med hvilke modeller som lanseres og kommer på markedet, hvis det for eksempel er en svært populær modell som kommer i salg, sier Ottemo, men presiserer at hun ikke har sett på tallene.

Fastlands-Norge selger mindre

Svak fastlandseksport bidro også til å svekke handelsbalansen.

— Fastlandseksporten var i juli på 26,7 milliarder kroner. Det er 4,9 prosent lavere enn i juli 2011 og den laveste verdien som er målt for eksport utenom skip, oljeplattformer, olje og gass siden august 2010, skriver byrået.

Svakere eksport av raffinerte mineraloljeprodukter og ikke-jernholdige metaller trakk mest ned.

Uten å regne med eksporten av råolje og naturgass, ville Norge hatt et handelsunderskudd på 14,7 milliarder kroner.