I år meldes det om rekordfiske av villaks i norske elver. De er levende eksempler på at lakselusen ikke har tatt knekken på bestanden, slik Direktoratet for naturforvaltning spådde for tre år siden.

– Direktør Janne Sollie bør bort umiddelbart. Hun har ikke skjønt sin oppgave, men det er hele kulturen i direktoratet jeg mener bør fjernes, sier eier av vaksineselskapet Europharma, Jim-Roger Nordly. Selskapet utvikler vaksiner og fiskehelseprodukter for næringen.

I et brev til Stortingets Kontroll— og konstitusjonskomité ber Nordly komiteen vurdere hensikten ved å la Direktoratet for naturforvaltning være premissleverandør for forvaltningen av norsk villaks.

Europharma-eier Jim-Roger Nordly er klar i sin tale mot direktøren. – Direktør Janne Sollie bør bort umiddelbart. Hun har ikke skjønt sin oppgave, sier Nordly.
Norsk Fiskeoppdrett

– Direktoratet har konkludert først og forsket deretter, og det er sjelden en god metode. Deres forutinntatthet er beklagelig, og det er trist at direktoratet med Sollie i spissen med sitt uhyre tynne faktagrunnlag får spre slik feilkunnskap, sier han.

Feil faktagrunnlag

Direktoratets direktør, Janne Sollie, gikk i 2009 hardt ut og mente at man gjennom oppdrettsnæringen var i ferd med å forvalte villaksens undergang.

«Det er svært frustrerende. Om mindre enn fem år, kanskje kan det ta opp til ti år, kan norsk villaks være borte. Sykdomssituasjonen i oppdrettsnæringen er svært alvorlig, og aller verst er lusesituasjonen», uttalte direktøren til Dagens Næringsliv.

Nå viser det seg at årets villaksfiske er det beste på ti år, uten at det får direktoratet til å endre oppfatning om villaksens fremtid. Janne Sollie er for tiden på ferie, men direktoratets kommunikasjonssjef Tore Høyland skriver i en e-post:

"Vitenskapelige beregninger tyder på at det samlede innsiget av villaks til norskekysten fortsatt er på et historisk lavt nivå, slik det har vært gjennom en årrekke."

Ufortjent pepper

Havforskningsinstituttets Jens Christian Holst sier tydelig at både han selv og andre forskere har overvurdert lusens betydning for villaksen. Spådommen om at villaksen er utrydningstruet tilbakevises fullstendig.

– Oppdretterne har etter mitt syn fått uforholdsmessig mye skyld for at bestanden har gått ned. Når vi nå har sett at bestanden har sunket, skyldes det i stor grad naturlige sykluser og endringer i økologiske sammenhenger i havet, og ikke utelukkende luspåslaget fra oppdrettsnæringen, sier Holst.

Han etterlyser nå et bedre koordinert forvaltningsregime for villaksen. Påstanden om at luspåslaget er den største trusselen mot villaksen, baserer seg på manglende kunnskap, mener Holst.

– En uavhengig faggruppe bør snarest på plass, slik at politisk nivå igjen får et troverdig beslutningsgrunnlag å forholde seg til hva gjelder villaksen, skriver Nordly.

Direktoratet ønsker ikke å kommentere kritikken fra Europharma.

Europharma-eier Jim-Roger Nordly er klar i sin tale mot direktøren. – Direktør Janne Sollie bør bort umiddelbart. Hun har ikke skjønt sin oppgave, sier Nordly.
Norsk Fiskeoppdrett