• (1/3)
    KOPI: Denne boligen i Alversund er kjøpt gjennom Reknes Byggjevarer, og ble oppført i 2003. Modellen heter «Magnus». Huseieren er ikke en part i konflikten. Trykk videre for å se opprinnelig tegning. FOTO: Vegar Valde

Utbygger dømt for boligkopiering

Dette huset i Alversund er en ulovlig kopi av en annen hustype. Utbygger Reknes Byggjevarer må betale erstatning og stanse markedsføringen av fire hustyper.