• (1/2)
    LØNNSOMT: ENKELT: Fellesarealene på Sund asylmottak i Klokkarvik holder enkel standard. Biljard er blant aktivitetene som tilbys de drøyt 120 beboerne på aktivitetsdagen.

Asylmottak er blitt god butikk

Andelen private aktører som driver asylmottak har eksplodert siden 1980-tallet. De største private selskapene tjener godt på å huse asylsøkerne.