Avisen Süddeutsche Zeitung siterer et utkast til en avtale mellom Hellas og landets utenlandske kreditorer. Der kommer det fram at Hellas skal få frist til 2016 med å redusere budsjettunderskuddet til 3 prosent. Det opprinnelige kravet var 2014.

Fristene for gjennomføring av privatiseringsprosjekter, samt reformer av arbeidsmarkedet og energisektoren blir også forlenget, ifølge avisa.

I tillegg kan statsminister Antonis Samaras regne med å få utbetalt neste porsjon av kriselånene, som nå blir holdt tilbake på grunn av misnøye med tempoet i reformarbeidet.

Resesjon for sjette år på rad

Den greske regjeringen har lenge bedt innstendig om å få mer tid på seg til å sette sparetiltakene ut i livet.

Hellas går inn i sitt sjette år med resesjon, som betyr et fall brutto nasjonalprodukt i to eller flere påfølgende kvartaler. Landet er avhengig av lån fra EU, Den europeiske sentralbank og Det internasjonale pengefondet, den såkalte troikaen, for å holde seg flytende.

Samaras forsøkte tirsdag å bli enig med koalisjonspartnerne i regjering om sparetiltak troikaen krever blir gjennomført. Både Samaras sin sosialistiske partner Evangelos Venizelos og Fotis Kouvelis fra sentrumspartiet Demokratiske Venstre er svært skeptiske til vilkårene som blir satt for nye utbetalinger.

Hellas lovet nylig å kutte 7,8 milliarder euro neste år. Men regjeringen fikk som svar fra troikaen at 9,2 milliarder er nødvendig.