Siden oppstarten av EUs program for utveksling mellom europeiske utdanningsinstitusjoner, Erasmus, i 1987, har over to millioner studenter fått støtte, ifølge den europeiske unions delegasjon til Norge. Mange tusen norske studenter har også hatt glede av ordningen.

Nå er Erasmus-programmet og flere andre sosiale velferdsordninger gått tom for penger, etter at EUs medlemsland har gått til kraftige budsjettkutt for inneværende år.

— Kassen er tom

Alain Lamassoure, fransk medlem av EU-parlamentet og leder for budsjettkomiteen sier at kassen til det europeiske sosialfondet (ESF) er tom og ikke lenger kan foreta utbetalinger.

— Neste uke vil det gjelde Erasmus, neste måned vil det gjelde forskning- og invasjonsprogrammet, sier Lamassoure.