9,7 prosent av lånene til norske lønnsmottagere var fastrentelån ved utgangen av mars i år. For åtte år siden var dette tallet rundt 15 prosent, mens det for fire år siden lå rundt 5 prosent.

De fleste kundene med fast rente nå, har bundet den i mellom ett og fem år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå for årets førstekvartal.

De beste flytende rentene på boliglån innenfor 60 prosent av boligens verdi ligger i skrivende stund rundt 3,7 prosent, ifølge finansportalen.no.

Da er bare landsdekkende tilbud som ikke krever at du har andre kundeforhold i banken medregnet.

Men til omtrent samme rente får du fastrente i fem år.

Det billigste av de landsdekkende tilbudene er det i skrivende stund Fana Sparebank som står for. Her får du låne 2,5 millioner kroner innenfor 75 prosent sikkerhet til en fast rente i tre år på 3,743 prosent.

— Flytende rente lønner seg

Storbankene Fokus Bank og Nordea følger på, med fastrenter på henholdsvis 3,8 og 3,9 prosent.

Forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea presiserer at flytende rente lønner seg over tid, og at man ikke skal binde renten for å spare penger på det.

— Det er de som ønsker forutsigbarheten og som vil vite hva de skal betale i låneutgifter de neste tre, fem eller ti årene dette passer for. Når nivået er så gunstig som det er nå, kan man tenke at «dette er smart økonomisk, dette vil jeg tjene på». Men det er fortsatt sånn at lav fastrente bare betyr at markedet forventer lav rente i lang tid fremover. Det er i utgangspunktet det samme om fastrenten er lav eller høy om man skal tjene på det eller ikke. I det lange løp vet de fleste at det er flytende rente som lønner seg, sier hun.

- Styringsrenten vil øke

Likevel er risikoen for at man skal gå på et stort tap ved å binde renten redusert når fastrentene er så lave som nå. Årsaken til dette er at den flytende renten neppe kan falle mer enn et prosentpoeng, men den kan stige flere prosentpoeng.

— Risikoen for at man binder på et høyt nivå og at den flytende renten blir liggende langt under er lavere nå, når den faste renten er såpass lav, sier Warloe.

Styringsrenten i Norges Bank utgjør bare en liten del av grunnlaget for bankenes lånerenter, mens den viktigste påvirkningskraften - spesielt i urolige tider som nå - ligger i det internasjonale finansmarkedet. Men historisk sett har lånerentene fulgt styringsrenten noenlunde opp og ned.

— Styringsrenten er nå på 1,5 prosent. Vi spår at den vil øke fra 2013, men fortsatt være på et veldig lavt nivå. Innen utgangen av 2013 vil den ligge på 2,25 prosent. Det er fortsatt ikke noe normalnivå. Men på fem og ti års horisont er det ikke usannsynlig at renten vil komme opp på et normalt nivå, som sies å ligge rundt 5 prosent, sier Warloe.

De beste, flytende rentene på boliglån ligger tradisjonelt rundt ett prosentpoeng over styringsrenten.

Samlivsbrudd

Warloe peker også på at det kan være andre hensyn å ta om man vurderer å binde renten.

— Boligbytte vil være uproblematisk selv for en kunde med fastrente. Man får flytte lånet over på en ny bolig, men det er visse situasjoner som krever at man må bryte avtalen. Får man for eksempel inn en samboer som gjerne vil ta del i lånet, må man opprette et nytt lån. I motsatt fall, ved samlivsbrudd hvor man må splitte opp lånet og ta opp et nytt, må rentebindingen brytes, sier Warloe.

I slike tilfeller betaler eller mottar kunden en over- eller underkurs, avhengig av den spesifikke fastrenteavtalen og hvordan flytende rente har utviklet seg sammenlignet med den faste.

Rekordlav rente hos Staten

Norges suverent største bank, DNB, tilbyr i skrivende stund 4,068 prosent, men krever da at du melder deg inn i bankens «Helkunde»-program.

Statens lånekasse for utdanning ga frem til 12. juni 2,477 prosent i tre år, 2,575 prosent i fem år og 3,065 prosent i ti år, gjeldende fra 1. juli. Fristen for å søke gikk ut 12. juni.

Det var tidenes laveste tiårsrente i Lånekassen.

— Når det gjelder studielånet er det mindre fare for at lånebehovet endrer seg. Studielånet er det siste lånet man bør betale ned. Det er personlig, og Lånekassen har ordninger som trer inn hvis man skulle oppleve arbeidsledighet eller uførhet. Det er en forsikring som virkelig er verdt noe, sier Warloe.

Den flytende renten i Lånekassen er i skrivende stund høyere enn treårs fastrente, og ligger nå på 2,575 prosent (samme som fem års fastrente).

— 271.000 kunder har mulighet til å binde renta denne gangen. 173.000 av Lånekassens kunder har fast rente, 388 000 har flytende rente, skriver Lånekassen.

Renteutvikling i Lånekassen de siste to årene.

20 års binding i Husbanken

Husbankens flytende rente gjennom sommeren er 2,08 prosent (månedlig forfall). Banken tilbyr for tiden følgende fastrenter:

Statens pensjonskasse har for tiden flytende rente på 2,227 prosent til sine medlemmer, men tilbyr ikke fastrente.