Advokaten: - Useriøse søksmål

- Hans Peter Westfal-Larsen og de øvrige styremedlemmene ble forledet, sier advokat Dag Steinfeld.