Noen små kommuner skiller seg veldig ut på grunn av én eller noen få innbyggere med veldig høy inntekt, formue eller skatt.

Kvænangen kommune i Troms har høyest gjennomsnittlig inntekt i landet, mye takket være noen få personer som er blitt rike på oppdrettslaks.
OLE-MAGNUS RAPP

Kvænangen er et eksempel, hvor en gjeng fiskeoppdrettere drar opp gjennomsnittlig inntekt pr innbygger til 679.171 kroner. De bidrar også sterkt til å trekke opp gjennomsnittet for betalt skatt til 171.651 kroner.Olav Thon, som er landets nest rikeste og den som betaler mest skatt, gjør at Hole kommune i Buskerud pleier å ha den suverent høyeste snittformuen.

Det gjentar seg også i år. Holes innbyggere har i gjennomsnitt 2.348.878 kroner i ligningsformue. Thon har en formue på 9,7 milliarder kroner, og bare to andre sambygdinger har mer enn 100 millioner i formue.

Øverst i denne artikkelen kan du se hvilke kommuner og fylker som utmerker seg, og hva som er gjennomsnitt for din kommune eller ditt fylke.

Du kan også se hvilke årskull som har høyest og lavest inntekt og formue, og hvilke årskull som betaler mest og minst i skatt.