- Byråkratisk barnevernstildeling

Kommunene er glade for budsjettlekkasjen om økte midler til barnevernet, men sterkt kritisk til måten pengene skal fordeles på. - Blir det enda mer byråkratisk, sier KS.