• Som det ser ut nå kan det gå en stund. Vi har erfaring for at slike streiker kan vare i opptil to uker, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

— Hvis arbeidsgiver ikke kommer med mer penger ganske raskt, tipper jeg streiken varer i en til to uker, sier forsker Nergaard i forskningsstiftelsen Fafo til adressa.no.

I 2010 varte storstreiken blant ansatte i kommunene i 13 dager.

I år ble det først brudd i meklingen til de statsansatte, og kort tid etter var også brudd i de kommuneansattes mekling natt til i går.

- Staten er en form for frontfag i lønnsoppgjøret i offentlig sektor. Resultat legges til grunn for oppgjøret i kommunene, sier Nergaard.

I privat sektor er eksportindustrien frontfaget som forhandler først, og resultatet her legger premissene for de andre lønnsforhandlingene, også i offentlig sektor, skriver Adresseavisen.

Streik lønner seg

Mens det var streik blant de kommuneansatte for bare to år siden, må vi tilbake til 1984 for finne en streik hvor de store hovedsammenslutningene i staten var involvert. Det kan være penger å hente på å streike.

— De klarer nok å flytte penger, men det koster også litt å streike. Hvor mye de tjente krone for krone for to år siden skal jeg ikke ha sagt. Særlig ved streik der det ikke allerede foreligger et resultat, i form av en avtale som noen av organisasjonen har godtatt, ligger det i kortene at det kan komme et resultat som er bedre en der man var før streiken startet, sier Nergaard.

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) er overrasket over at arbeidstakerorganisasjonene ikke takket ja til tilbudet fra staten.— Jeg mener vi la frem et godt og anstendig tilbud som ville ha gitt betydelig reallønnsvekst for alle i offentlig sektor, sier Aasrud, som mener tilbudet ikke lå under rammen fra frontfaget.

Uenige om tall

Unios forhandlingsleder i staten, Arne Johannessen, gir regjeringen skylden for at meklingen ikke førte fram.

— Når vi ikke engang blir tilbudt det samme som frontfaget i konkurranseutsatt industri fikk, da er svaret enkelt, sier han til NTB.

Nergaard sier det virker som om partene var et stykke fra hverandre.

— Det virker som om de var et stykke fra hverandre siden avslutningen av meglingen kom såpass tidlig. Det ser ut som om de har ulik forståelse av hva resultatet i privat sektor, frontfaget, er, og kanskje også hvordan det skal omsettes i et tilbud til offentlig sektor. Tidligere har det vanligvis vært en omforent forståelse av hva resultatet i privat sektor er, sier Nergaard

Leder Arne Jan Skjerdingstad i LO-tilsuttede Fagforbundet i Sør-Trøndelag sier det aldri kom til reelle forhandlinger.

- I utgangspunktet er det ikke innfridd et eneste krav. Det er spesielt at det ikke er kommet en skisse fra mekleren, sier Skjerdingstad, som tror streiken i alle fall vil vare ut i neste uke.

Konfliktutvalgsleder for Unio i Trondheim, Agneta Amundsson, påpeker også at tilbudet til de kommuneansatte er under det frontfaget fikk.

— I Norge går de fleste næringer godt, og da er det paradoksalt at livslønna til offentlig ansatte med høy utdanning er lavere enn for dem som ikke har høy utdanning. Det skaper problemer for rekruttering, undergraver velferdsstaten og legger opp til at de private er lønnsvinnere. Regjeringen har sagt at de ikke ønsker dette, da er det rart de ikke viser det i krone og øre, sier Amundson.