Klokken 10 i formiddag møttes de tre organisasjonene hos Riksmekler Kari Gjesteby. Da fikk de vite litt mer om hva som kan være grunnlaget om de går med på en ny runde med frivillig megling. Etterpå har det vært hektisk møteaktivitet mellom de streikende organisasjonene og internt i forhandlingsdelegasjonene.

En time før møtet med Kari Gjesteby foregår det fortsatt hektisk møtevirksomhet i fagorganisasjonene.

Etter det Aftenposten forstår rett etter klokken 16.00, er det ennå ikke avklart hva YS og Unio vil si til Gjesteby. Men i begge organisasjoner er det en forståelse av at LO er mer innstilt på å ta opp meglingen igjen. Derfor er det mulig at de streikende takker ja til en runde med frivillig megling.

Da vil det være en forutsetning at man gjør en kraftanstrengelse for å bli enige. Et nytt sammenbrudd vil gi en svært fastlåst konflikt.

Men Gjesteby får neppe et klart ja eller nei klokken 17.00, sannsynligvis vil organisasjonene stille spørsmål og sjekke mulighetene for forandringer i meglingsgrunnlaget. De har gang på gang sagt at man må over 4 prosents lønnsvekst for å godta noe som helst.

Dersom én av partene godtar en løsning og går tilbake på jobb, vil det fort få preg av en nyttesløs demonstrasjonom en eller to organisasjoner fortsetter..