Svært mange skoler og barnehager over hele landet er stengt som følge av streiken. Det betyr at mange foreldre må ta fri for å passe barna.

De fleste må ta av ferien, eller ta permisjon uten lønn.

— Man har ingen definerte rettigheter i arbeidsmiljøloven å ta fri på grunn av streik, sier advokat Henning H. Heitmann til bt.no.

Han er partner ved i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange og leder selskapets avdeling for arbeidsrett. Han er også en av Aftenpostens faste jobbeksperter.

Noen får lønn

Arbeidstagere som må være hjemme lenge på grunn av streik, risikerer likevel ikke å miste jobben.

— Man har ikke grunnlag for advarsel eller oppsigelse fra arbeidsgiver, så fremt arbeidstager tilpasser seg så godt som mulig, og informerer lojalt om behovet for å ta fri for å ta vare barn i en sånn situasjon, sier Heitmann til bt.no.

Noen arbeidsgivere gir permisjon uten lønn, og de mest generøse arbeidsgivere gir permisjon med lønn.

Streik er juridisk sett en force majeure situasjon som langt på vei gir ansvarsfritak i kontraktsforhold, også mellom arbeidstager og arbeidsgiver.

Foreldre som må ha fri på grunn av streik løser dette på ulike måter.

- De fleste spiser av feriedagene sine. Noen arbeidsgivere gir permisjon uten lønn, og de mest generøse arbeidsgivere gir permisjon med lønn. Men det er veldig sjelden, sier arbeidsjuseksperten.

Kan ta med på jobb

— Hva gjør man om streiken blir langvarig?

— Begge parter i arbeidsforholdet har en lojalitetsplikt, som vil innebære å lete etter muligheter for tilpasning til situasjonen. Arbeidsgivere kan snakke med arbeidstager om det er mulig å fordele omsorgsbyrden slik at også den andre forelderen tar en del av omsorgsfraværet. Men ikke alle arbeidstagere har den muligheten. Noen er eneforsørgere, sier Heitmann. For enkelte kan det være en løsning å ta med barna på jobb, men dette kan man ikke kreve.

— Man kan foreslå det for arbeidsgiver, noen har mulighet for å lage et tilpasset opplegg. Kanskje noen arbeidsgivere ved langvarig streik velger å etablere en form for barnepasstilbud, sier Heitmann.

Han sier det kan være en bedriftsøkonomisk fornuftig løsning for å tilrettelegge for best mulig tilgang på aktiv arbeidskraft under en slik streik.

Advokatfullmektig Iuliana Pedersen sier at foreldre i utgangspunktet ikke har rett til fri, hverken med eller uten lønn, for å passe på barna når dette ikke skyldes sykdom.

— Man kan enten avspasere, bruke feriedager, eller få velferdspermisjon med eller uten lønn. Men i alle disse tilfellene er foreldrene avhengige av at arbeidsgiveren faktisk aksepterer dette, sier advokatfullmektigen i Storeng, Beck og Due Lund.

Har du spørsmål om jobb og arbeidsliv? Send dem inn til en av våre eksperter!