2010 var et ekstremår med vannskader i norske hjem med rekordutbetalinger for forsikringsselskapene. Hovedårsaken var en kald vinter.

Også i fjor florerte vannskadene, men i år er det en markert nedgang.

Tallet på vannskader i norske boliger er redusert med 30 prosent og erstatningsutbetalingene med 23 prosent etter de tre første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

— En mildere vinter har bidratt til reduksjonen, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i FNO i en pressemelding.

Så langt i år har forsikringsselskapene fått melding om rundt 14 000 vannskader og erstatningsutbetalingene er på 531 millioner kroner i private boliger, inkludert hytter.

Fremdeles høye tall

Selv om dette er en kraftig nedgang, er det likevel kun de siste to årene som har gitt høyere erstatninger i første kvartal enn i år.

FNO ser tendens til at hver enkelt vannskade blir dyrere enn før, blant annet på grunn av at boligene er dyrere, interiøret er mer eksklusivt og at selve utbedringen koster mer.

Ikke alle vannskader kan man regne med at forsikringen dekker.

Eksempler på fuktskader som forsikringsselskap normalt ikke dekker er skader som skyldes: Byggfukt, kondens, mangelfullt fuktsikrede våtrom, sviktende drenering, lekkasjer på grunn av utettheter i grunnmur, tak og vegger.

Vet ikke hvor stoppekranen er

Når ferietiden nå nærmer seg, ser det ut til at ikke alle har kontroll på vannet når de reiser bort.

Kun hver femte nordmann stenger vanntilførselen til boligen når de reiser bort, viser en undersøkelse gjennomført av If skadeforsikring.

I tillegg viser undersøkelsen at hver fjerde nordmann ikke vet hvor stoppekranen er.

Det kan bli dyrt. I følge forsikringsselskapet koster en vannskade i gjennomsnitt 40.000 kroner.

— Når man vet hva de potensielle konsekvensene er, er det pussig at så få tar seg bryet med å slå av vanntilførselen til huset når de reiser bort. Når det gjelder hytter er det krav om at man stenger hovedstoppekranen om man er borte mer enn tre døgn, altså en helg, og det samme prinsippet bør gjelde for boligen, sier informasjonssef Jon Berge i If Skadeforsikring i en pressemelding.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook