For mye støv og støy for en barnehage. For dyrt for omsorgsboliger. I tre år har gamle Adamstuen bo— og servicesenter stått tomt, mens Omsorgsbygg og bydel St. hanshaugen klør seg i hodet over hva de kan bruke bygget til. Kanskje til et nytt bydelshus?

Mens studenter står i boligkø, og byens kommunale etater mangler bygninger til en rekke gode formål, står 173 kommunale bygg på totalt 100 000 kvadratmeter tomme. Noen har stått ubrukt i årevis. Flere av dem tapper kommunekassen for store summer i løpende utgifter hver måned. Leder i Norskstudentorganisasjon Kim O. Kantardjiev og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Signy Grape er ikke i tvil om hva de ville brukt bygningene til.

- Gi dem bort

— Kommunen lar flotte bygg stå å forfalle. Samtidig vil de ikke gi bort bygg til samfunnsnyttige formål, som studentboliger. Denne listen viser at det er mulig å få til noe, hvis man vil, sier Kantardjiev.

Både han og Grape frykter en ny høst med rekordmange studenter i boligkø. Bygningen på Adamstuen ligger i perfekt avstand til både høyskolen og universitetet.

— Det eneste kommunen trenger å gjøre er å stille bygninger til disposisjon. Så tar samskipnadene resten av jobben, sier Kantardjiev.

Etter press fra opposisjonen fikk Eiendoms- og byfornyelsesetaten i 2010 i oppdrag å føre en liste over alle tomme hus som kommunen eier. Ifølge kommunikasjonssjef Lena Nesset kan det være mange grunner til at kommunale bygg blir stående tomme i lengre perioder.

— I noen tilfeller er det snakk om uhensiktsmessige bygningsmasse, eller det kan være knyttet store kostnader til å sette dem i forskriftsmessig stand. Noen bygg er bevaringsverdige, mens andre krever omregulering, som tar tid, sier hun.

- Ikke godt nok

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) har selv fulgt med på rundt 30 av de tomme eiendommene over tid. På to år, er lite endret.

— Å la offentlige bygninger stå tomme i årevis, mens de råtner eller blir utsatt for hærverk, er elendig forvaltning av fellesskapets ressurser. Jeg tviler på at byrådspolitikerne er like skjødesløse, når de forvalter egne verdier, sier han.

Han mener kommunen må leie ut bygningene, dersom det tar tid å finne ut av hva de skal brukes til. Eventuelt må flere bygg legges ut for salg.

— Dersom kommunen er usikker på den langsiktige bruken, kan man for eksempel ta i bruk husene for studenter på kort sikt. Med det presset som eksisterer i Oslo i dag, kan jeg ikke tenke meg at det er vanskelig å finne leietagere, sier han.