• GIGANT: Arbeidet med å ferdigstilla olje- og gassproduksjonsskipet «Skarv» FPSO pågår for fullt ved Aker Stord, med eit stort innslag utanlandsk arbeidskraft. Til hausten er fartøyet klart for Norskehavet, og gir permanent jobb til 112 offshore. FOTO: Ove Olderkjær

Skarve 40 prosent lokalt

«Skarv»-skipet var eit etterlengta oppdrag for Aker Stord, men gir mest jobb til innleigde arbeidsfolk.