Reder bygger tennishall til ungdom

Trond Mohn bygger ballbinger, skipsreder Tom C. Steckmest slår til med egen tennishall der ungdom skal får lære tennis av profesjonelle tennisinstruktører.