— Under boring i Nordsjøen tidlig i august 2011 ble representanter for Statoil ASA kjent med at det var forbindelse mellom funnene «Avaldsnes» og «Aldous Major Sør», og at funnene inneholdt vesentlig mer hydrokarboner enn tidligere anslått. Selskapet børsmeldte dette 16. august 2011, skriver Økokrim i en pressemelding.

Statoil førte, som verdipapirhandelloven krever, liste over hvem som hadde kjennskap til nyheten før meldingen ble sendt ut, men to personer ble ikke ført opp på denne listen. Statoil utelot også å føre opp dato og klokkeslett for når flere av innsiderne ble gjort kjent med de nye opplysningene om funnene, ifølge Økokrim.

— Vi har et godt system for å sikre at vi opererer i tråd med regelverket, men i dette tilfellet var det en svikt som førte til at vi ikke fulgte dette systemet, sier Statoils informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. til Aftenposten.no.

Styrker opplæringen

Statoil vedtar boten og har allerede iverksatt tiltak i forsøk på å unngå at dette skjer flere ganger.

— Vi har et godt system for føring av innsidelister, men vi er opptatt av å benytte denne erfaringen til å sikre at vi ikke opplever dette igjen. Blant annet har vi forsterket opplæringen, sier Lindbæk.

Statoil skriver i en pressemelding at «Økokrim har bekreftet at de ikke mistenker at noen har handlet på eller misbrukt informasjon fra Statoil før børsmeldingen den 16. august 2011.»