Samaras vil be om forlenget frist når han i neste uke møter Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president François Hollande i Berlin, skriver Financial Times.

Ifølge avisen vil den greske statsministeren be om å fire år for å gjennomføre de lovede sparetiltakene, i stedet for to år slik dagens avtale fastsetter.

Financial Times viser til greske regjeringsnotater utarbeidet i forkant av neste ukes møte i Berlin.

Hellas har tidligere lovet budsjettkutt tilsvarende 5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt innen utgangen av 2014, mot å få milliardhjelp fra EU og Det internasjonale pengefondet.

Nye tall viser at landets økonomi går enda dårligere enn fryktet. I andre kvartal i år krympet gresk økonomi med over 6 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Nedgangen innebærer at den greske regjeringen må gjennomføre enda mer drastiske budsjettkutt for å holde sine løfter, ettersom skatteinngangen faller og arbeidsledigheten og antallet konkurser er økende.