Mens Studentskipnaden i Oslo står klar til å bygge 144 studentboliger mellom Grünerløkka og Tøyen sentralt i Oslo, gjorde somling i Oslo kommune at hele prosjektet nå står i fare for å bli lagt på is.

Uten kommunesommel kunne boligene ha stått ferdig i januar 2013.

Studentboligene hadde allerede fått klarsignal fra Kunnskapsdepartementet og finansiering gjennom Husbanken. Men Eiendoms— og byfornyingsetaten i kommunen brukte over ett år på å avgjøre tomtespørsmålet. I løpet av denne tiden trådte det nye lovverket om universell byggutforming i kraft. De fordyrende kravene om heis og handicap-toaletter gjør at studentboligene likevel ikke kan bygges, siden kostnadsrammene sprenges.

Kunnskapsdepartementet har satt et kostnadstak på 700.000 pr. studentbolig for bygging og tomt.

- Har ikke opptrådt korrekt

— Her har ikke kommunen opptrådt som den skulle, og vi ønsker å ettergå dette. Kommunen bør vise smidighet i denne saken, spesielt på grunn av boligsituasjonen for studenter i byen, sier bystyrerepresentant i byutviklingskomitéen, Anders Røberg-Larsen (Ap).

4000 studenter står uten studentbolig like før studiestart.

Det er plan- og bygningseteten som avgjør om en dispensasjon kan gis, slik at boligene kan bygges uten universell utforming for handicappede.

Ifølge informasjonsrådgiver Atle Jan Larsen har etaten frist til 17. august for å fatte et vedtak.

Har ikke konkludert

- Vi har ikke konkludert på dette ennå. På grunn av ferieavviling har vi fått utsatt frist, sier Larsen.

Styreleder i Studentskipnaden i Oslo, Marianne Høva Rustbergard, sier at 144 boliger ville kommet svært godt med. — Per i dag står flere tusen i kø for å få studentbolig hos oss. Vi håper denne saken løser seg til det beste for studentene i Oslo.

I morgen skal Studentskipnaden i møte med byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), i Oslo kommune.

— Vi vil gjerne vente med ytterligere kommentar til vi kjenner utfallet av møtet, sier Høva Rustberggard.

Forrige uke sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) til Aftenposten at hun vil øke studentboligbyggingen til 2000 nye boliger i året, mot om lag 1000 nye i dag.

- Vil gi dispensasjon

Byråd Bård Folke Fredriksen sier han nå vil sende en anmodning til Plan- og bygningsetaten om at de må gi dispensasjon for bygging av studentboligene.

— Vi vil gjøre dette fordi det tok altfor lang tid å få avgjort tomtespørsmålet i eiendoms- og byfornyingsetaten, sier Folke Fredriksen i en kommentar.

Denne dispensasjonen kan imidlertid påklages av enhver som føler seg forulempet. Da går saken til vurdering hos Fylkesmannen.